Hopp til hovedinnhold
Nærbilde av plastforsøpling som ligger i fjæresteinene.

Plastforurensning kan reduseres med 90 prosent innen 2040

Redigert:27.9.2023

Publisert:

15 foreslåtte globale tiltak kan redusere plastforurensningen med 90 prosent og produksjonen av ny plast med 30 prosent.

Dette kommer frem i den ferske rapporten Towards Ending Plastic Pollution by 2040 fra Nordisk ministerråd for miljø og klima, utarbeidet av Systemiq.

Tiltakene som må til for å oppnå effekten går på tvers av plastens livssyklus.

Tiltakene er fordelt på fire viktige pilarer:

  • Redusere produksjon og bruk av ny plast
  • Stoppe unødvendig bruk av plast og kjemikalier
  • Bedre holdbarhet, mer resirkulering og gjenbruk av plast
  • Kontrollert avfallshåndtering av avfall som ikke kan forebygges eller gjenvinnes

De 15 tiltakene rapporten foreslår. Effektiv implementering av tiltakene er avhengig av felles globale regler i den globale avtalen mot plastforurensningen. Grafikk: Towards Ending Plastic Pollution by 2040

De politiske tiltakene vil blant annet føre til:

  • 30 prosent reduksjon i den globale produksjonen av ny plast innen 2040, sammenlignet med 2019.

Dette skjer hovedsaklig gjennom økt gjenbruk og gjenvinning, og begrense bruk en av engangsplast.

  • 90 prosent reduksjon i plastforsøpling og utslipp av mikroplast årlig innen 2040, sammenliknet med 2019.

Her er reduksjon, eliminering og økt sirkularitet viktig.

  • Sju ganger så mye global gjenvinning

Dette oppnås gjennom blant annet regler for produktutforming, avgifter for produksjon av ny plast og utvidet produsentansvar (EPR).

Les også sammendraget i pressemeldingen fra Klima- og miljødepartementet.

Vil øke

Uten nye tiltak vil produksjonen av plast kunne øke med to tredeler, plastforurensning vil nesten dobles og CO2-utslipp vil kunne øke med 63 prosent innen 2040, sammenlignet med tall for 2019.

Rapporten viser at plastproblemet bare kan løses ved å ta tak i alle utfordringene i plastens verdikjede. Det er behov for en endring i måten man produserer og bruker plast på.

Les rapporten her