Skip to main content
Cluster of ropes, lines and plastic rubbish on a pebble beach with boats and the fjord in the background.

Pressemelding: Senter for oljevern og marint miljø målrettes mot marin forsøpling

Updated:3/23/2023

We are working to make this content available in English. Please check again soon.

Pressemelding fra Samferdselsdepartementet:

Regjeringen vil videreutvikle arbeidet mot marin forsøpling og har besluttet at Senter for oljevern og marint miljø i Svolvær skal bli et nasjonalt senter dedikert til dette arbeidet. Senterets ansvar innen oljevern skal overføres til Kystverket.

Kystverket vil videreføre arbeidet med å etablere testsenter for oljevernteknologi på Fiskebøl i Hadsel kommune i Nordland. Dette vil samle statens arbeid med oljevern under Kystverket, og beredskapen mot akutt forurensing vil styrkes.

- Arbeidet mot marin forsøpling er viktig for regjeringen. Denne omleggingen vil gi Senter for oljevern og marint miljø en mulighet til å videreutvikle arbeidet innen marin forsøpling. Det kan også styrke profileringen av Norges arbeid på dette viktige området, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Ansatte som blir overført fra Senter for oljevern og marint miljø til Kystverket vil bli lokalisert i Kabelvåg. De vil fortsatt ha arbeidsoppgaver innenfor oljevern.

- Jeg er glad for denne endringen som vil bidra til en styrking av oljevernberedskapen, spesielt i nordområdene. Jeg har forståelse for at en omorganisering kan være krevende for de ansatte som bli berørt. Derfor er jeg glad for at ingen arbeidsplasser forsvinner fra regionen og at de som blir berørt vil videreføre sine oppgaver innen oljevern i Kystverket, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide

Klima- og miljødepartementet overtar styringen av senteret fra Samferdselsdepartementet.

Endringene vil tre i kraft fra 1. januar 2022.