Hopp til hovedinnhold
Klynge med tau, seiner og plastsøppel på steinstrand med båter og fjord i bakgrunnen.

Pressemelding: Senter for oljevern og marint miljø målrettes mot marin forsøpling

Redigert:23.3.2023

Pressemelding fra Samferdselsdepartementet:

Regjeringen vil videreutvikle arbeidet mot marin forsøpling og har besluttet at Senter for oljevern og marint miljø i Svolvær skal bli et nasjonalt senter dedikert til dette arbeidet. Senterets ansvar innen oljevern skal overføres til Kystverket.

Kystverket vil videreføre arbeidet med å etablere testsenter for oljevernteknologi på Fiskebøl i Hadsel kommune i Nordland. Dette vil samle statens arbeid med oljevern under Kystverket, og beredskapen mot akutt forurensing vil styrkes.

- Arbeidet mot marin forsøpling er viktig for regjeringen. Denne omleggingen vil gi Senter for oljevern og marint miljø en mulighet til å videreutvikle arbeidet innen marin forsøpling. Det kan også styrke profileringen av Norges arbeid på dette viktige området, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Ansatte som blir overført fra Senter for oljevern og marint miljø til Kystverket vil bli lokalisert i Kabelvåg. De vil fortsatt ha arbeidsoppgaver innenfor oljevern.

- Jeg er glad for denne endringen som vil bidra til en styrking av oljevernberedskapen, spesielt i nordområdene. Jeg har forståelse for at en omorganisering kan være krevende for de ansatte som bli berørt. Derfor er jeg glad for at ingen arbeidsplasser forsvinner fra regionen og at de som blir berørt vil videreføre sine oppgaver innen oljevern i Kystverket, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide

Klima- og miljødepartementet overtar styringen av senteret fra Samferdselsdepartementet.

Endringene vil tre i kraft fra 1. januar 2022.