Hopp til hovedinnhold
Bildet er tatt fra sjøsiden: mange bigbags med ryddet avfall ved siden av to ryddere på svaberg

Mottakere av tilskudd til opprydding og forebygging av marin forsøpling 2022

Redigert:26.9.2023

Her finner du oversikt over de som fikk tilskudd til prosjekter som bidrar til opprydding og forebygging av marin forsøpling i Norge i 2022. 50 millioner er fordelt på 41 prosjekter.

Årets mottakere
SøkerProsjekttittelTildeling 2022Tildeling 2023
Strandrydding i Kvænangen
300 000
AECO Clean Seas Project
300 000
Vi rydder strendene i Vestland
3 500 000
500 000
Marin Omsorg
800 000
300 000
Strandrydding i Norge
500 000
400 000
Aksjon Glomma
300 250
Rydd Sogn og Fjordane
2 500 000
500 000
Implementering marin forsøpling som tema i skolen
330 000
510 000
Tiltak mot marin forsøpling Nordmøre og Romsdal
2 000 000
300 000
Strandrydding i Sunnhordland 2022
400 000
Strandrydding i Nord-Rogaland 2022
700 000
Spira - Storskjæran
300 000
Rein Hardangerfjord
747 300
747 300
Hold Innlandet Rent - 2022
1 200 000
Oppryddingstiltak og utadrettet arbeid (ettårig)
3 500 000
Refusjonsordningen for marint avfall
3 872 180
Aksjon Reine Strender
1 000 000
Ryddeaksjon Jærkysten
1 500 000
200 000
Kystlotteri, strandryddeaksjoner, teinejakt, skole
541 050
Clean Up Lofoten, tiltak arbeid med marint avfall
870 000
Kystlotteriet
1 550 000
Marin Omsorg (Norge)
900 000
900 000
Vårt Hav. Troms og Finnmark
1 500 000
400 000
Plastfabrikken
370 000
Fortsatt en mulighet 2.
441 500
Dykkernes frivillige ryddedugnad under vann
2 400 000
NJFF Telemark, rydding av marint avfall 2022
300 000
Forsøplingsfritt nærmiljø 2022-23
2 500 000
OFDS rydder Oslofjorden
700 000
105 000
Krafttak for en renere Oslofjord 2022
3 500 000
200 000
Passion for Ocean-festivalen i Trondheim
365 000
Plastfritt 2022
300 000
Nettverk Marin Forsøpling Møre og Romsdal
500 000
250 000
Eierløst avfall i Ryfylke - Opprydding og tiltak
2 500 000
Fishing for Litter
2 325 130
Rydding av marin forsøpling i Lindesnes kommune
583 220
Marin forsøpling Midt-Troms 2022
800 000
Passion for Ocean festivalen - Arendal 2022
300 000
Rene Strender i Trollfjell
200 000
200 000
Vakre Varanger 2022
300 000
Aksjon AQUA - Reine Vatn i Valdres 2022
375 000
Tildelinger gjort av Miljødirektoratet i 2021
SøkerProsjektTildeling 2022Tildeling 2023
Havet begynner her: En ny plattform
1 180 515
Krafttak for en renere Oslofjord
374 780
Krafttak mot marin forsøpling i Vesterålen 2021
2 185 000
Lyngør Sjøvettlag- Med deg på havet
165 000
Rydd Sogn og Fjordane
770 000
Ryddeaksjon Jærkysten
140 000
Sunnmøre friluftsråd- marin forsøpling 2021-2023
2 380 000
500 000
Oppryddingstiltak og utadrettet arbeid
1 400 000
Tiltak mot marin forsøpling i Nordmøre og Romsdal
400 000
Vi rydder strendene i Vestland
500 000