Skip to main content

Webinar om Rydde for avfallsbransjen

  • Host:Norwegian Centre against Marine Litter
  • Type:Webinar
  • Where:Digitalt
  • When:March 4 2021

We are working to make this content available in English. Please check again soon.

Torsdag 4. mars fra kl. 13.00-14.00 arrangerer Senter for oljevern og marint miljø og Hold Norge Rent et webinar for avfallsselskaper om Rydde og refusjonsordningen.

Rydde er et digitalt verktøy for å organisere ryddeaksjoner og registrere innsamlet avfall. For avfallsselskapene er dette relevant for å kunne følge med og legge til rette for årets ryddeaksjoner.

Rydde finnes både som app og webløsning. Foto: Senter for oljevern og marint miljø.

I seminaret skal vi gå igjennom:

  • hvordan nå ut med informasjon til egne innbyggere om hvor og hvordan det er ønskelig at man leverer marint avfall
  • hvordan selskapene får oversikt over ryddeaktivitet i eget områder
  • hvordan man kan få dekket utgifter til transport og behandling av marint avfall fra frivillige ryddeaksjoner.

Det vil og bli satt av god tid til spørsmål.

Vårryddedagen er allerede 13. mars så dette er akkurat i tide for å gjøre seg kjent med Rydde og forberede seg på våren som snart kommer.

Arrangementet er gratis. Følg linken for å delta. Webinaret blir tatt opp.