Hopp til hovedinnhold
Person rydder taustumper kveilet inn i tang på en strand. Folk rydder i bakgrunnen.

Praktiske tips

Redigert:30.8.2023

Mange strandryddere har funnet gode løsninger på utfordringer vi møter i ryddearbeidet. Her finner du noen gode tips som kan forenkle arbeidet.

Send oss en epost hvis du har tips som kan være nyttig for andre.

Håndtering av spillolje

Spillolje må håndteres forsiktig for å unngå søl. Dette kan håndteres på følgende måte:

1. Hvis du finner en kanne med spillolje kan du sikre denne ved å tre på en avfallssekk.

Ha med avfallssekker for å sikre plastkanner med olje. Foto: Odd Arne Arnesen, Mausund feltstasjon

2. Løft deretter plastkannen forsiktig over i en egen tønne merket «spillolje» som alltid bør være med i felt.

Løft plastkannen i avfallssekken. Foto: Odd Arne Arnesen, Mausund feltstasjon
Løft plastkannen over i en tønne for spillolje. Foto: Odd Arne Arnesen, Mausund feltstasjon

3. Når dere er tilbake på hentepunkt for avfall, bør spilloljen overføres med sekken på over i egen IBC-kontainer. En IBC-kontainer (Intermediate Bulk Container) er mellomstore, gjenbrukbare beholdere som brukes til å oppbevare og transportere væsker, semi-faste stoffer, pastaer eller faste stoffer.

4. Lever avfallet til godkjent mottak med sekker på.

Løft avfallssekken med plastkannen med spillolje over i en IBC-kontainer og frakt avfallet til godkjent avfallsmottak. Foto: Odd Arne Arnesen, Mausund feltstasjon

Bunting av trålkuler

Bunt med trålkuler og storsekker med søppel.Bunt med trålkuler og storsekker med søppel.
Bunting av trålkuler. Foto: Bo Eide

Vi finner en god del trålkuler langs kysten vår, og vi finner stadig depoter der folk har lagt de i sekk. Det er upraktisk, da sekken fort blir tung og full. Slike kuler, ringer og bøyer kan tres på et tau i håndterlige bunter. Da er de enkle å transportere og lette å sortere ut for eventuell gjenbruk.

Krok til å fjerne tauverk og nett

Krok som kan brukes til å fjerne tau og nett som er inngrodd i vegetasjonen.Krok som kan brukes til å fjerne tau og nett som er inngrodd i vegetasjonen.
Krok som kan brukes til å fjerne tau og nett som er inngrodd i vegetasjonen. Foto: Bo Eide.

Tau og nett som er inngrodd i vegetasjon kan være vanskelig å fjerne. En krok som denne kan være til hjelp med å få tak i inngrodde tau og nett.

Oppbevaring og frakt av glass

Plastkanne til oppbevaring av glass. Plastkanne til oppbevaring av glass.
Plastkanne til oppbevaring av glass. Foto: Bo Eide

Knust glass medfører risiko for kuttskader og at det går hull i sekker med avfall. En plastkanne kan brukes til å oppbevare og frakte glass for å unngå dette.

Kosteskaft til bæring av søppelsekker

Hånd holder et gammelt kosteskaft. Søppelsekker er festet til skaftet.Hånd holder et gammelt kosteskaft. Søppelsekker er festet til skaftet.
Søppelsekker festet til et kosteskaft. Foto: Saltkråka strandryddelag

Bæring av tunge søppelsekker kan gå hardt utover hender og fingre. Ved å binde søppelsekkene til et gammelt kosteskaft kan det bli lettere å bære med seg sekkene.

Finmasket hov

Person rydder opp søppel fra vann med en lang hov. Person rydder opp søppel fra vann med en lang hov.
Rydding i vann ved hjelp av finmasket hov. Foto: Hilde Skiffard

Det kan være utfordrende å få samlet opp søppel som ligger i små tjern eller vann. En lang og finmasket hov kan være et nyttig hjelpemiddel.

Hvis nettleseren din laster pdf uten bilder, klikk Avbryt og prøv igjen.