Hopp til hovedinnhold

Fishing For Litter

Redigert:15.2.2023

Fishing for Litter (FFL) ble startet i 2004 av KIMO (Kommunenes internasjonale miljøorganisasjon). I Norge ble FFL etablert som en toårig prøveordning i perioden 2016-2017 på oppdrag av Miljødirektoratet. Fishing for Litter administreres i dag av SALT og finansieres av Senter mot marin forsøplings “Tilskuddsordning for tiltak mot marin forsøpling”. Fishing for Litter er finansiert ut 2023.

Ordningen innebærer at fiskere kan levere avfallet de får som bifangst gratis ved elleve mottakshavner langs kysten, fra Båtsfjord i nord til Hvaler i sør. I tillegg til å rydde opp marint avfall, skal ordningen gi mer kunnskap om forsøpling i havet og bidra til økt gjenvinning av fiskerirelatert avfall.

I 2022 var 115 fartøy tilknyttet ordningen, og det ble totalt samlet inn 240 tonn avfall. Mottakshavnene i Tromsø og Ålesund har gjennom flere år vært de største mottakshavnene innenfor ordningen, med henholdsvis 68, 3 tonn i Tromsø og 83,8 tonn i Ålesund i (2022). Totalt ble 57 tonn avfall levert til gjenvinning i 2022.

Arbeidet med gjennomføringen av skipsavfallsdirektivet i Norge pågår. Der anbefaler Miljødirektoratet at "Fishing for Litter" fases ut, og at et generelt avfallsgebyr innføres for havner i Norge. Det vil sikre like vilkår i alle havner langs kysten og vil være rimeligere og enklere å administrere. Gjennomføringen av skipsdirektivet er under arbeid og vil bli innført i § 20 i forurensningsforskriften.