Hopp til hovedinnhold

Redigert:3.1.2022

Fishing for Litter (FFL) ble startet i 2004 av KIMO (Kommunenes internasjonale miljøorganisasjon). I Norge ble FFL etablert som en toårig prøveordning i perioden 2016-2017, og administreres i dag av SALT og finansieres av Miljødirektoratets “tilskuddsordning for tiltak mot marin forsøpling”. Ordningen innebærer at fiskere kan levere avfallet de får som bifangst gratis ved elleve mottakshavner langs kysten, fra Båtsfjord i nord til Hvaler i sør. I tillegg til å rydde opp marint avfall, skal ordningen gi mer kunnskap om forsøpling i havet og bidra til økt gjenvinning av fiskerirelatert avfall.

I 2020 var 101 fartøy tilknyttet ordningen, og det ble totalt samlet inn 208 tonn avfall. Mottakshavnen i Ålesund var den havnen som tok imot mest avfall med 98,3 tonn. Totalt ble 55 tonn avfall levert til gjenvinning via Nofir i 2020.