Hopp til hovedinnhold
Fylte storsekker ved kysten.

Avfallshåndtering

Redigert:26.9.2023

Avfallshåndtering er en viktig oppgave, og en ryddeaksjon er ikke ferdig før avfallet er håndtert. Alt avfall må leveres til og håndteres av et avfallsselskap som kan håndtere denne typen avfall.

Det er ulik praksis for hvordan avfallsselskapene tilrettelegger for levering eller henting av marint avfall. Du bør alltid ta kontakt med et avfallsselskap i forkant av aksjonen for å være sikker på at de tar imot avfallet dere rydder. Noen avfallsselskap tilbyr gratis henting og transport av marint avfall. Hvis avfallsselskapet ikke tilbyr henting, så kan man sjekke om Friluftsråd, Skjærgårdstjenesten eller andre aktører lokalt kan være behjelpelig.

Avfallsselskapene har forskjellige krav til sortering av marint avfall, og du må ha dialog med dem om hvordan du skal sortere det. For eksempel vil noen avfallsselskap at trykkimpregnert trevirke eller tau skal sorteres for seg. Husk at det er aksjonseier som har ansvaret for at avfallet blir håndtert og sortert riktig.

Avfallsbransjen er viktig for å håndtere det marine avfallet på en forsvarlig måte. Avfallsselskapene jobber med å møte strandryddernes behov og for å få på plass gode løsninger for håndtering av marint avfall. Mange lokale avfallsselskap støtter opp om ryddeaksjoner. Rydder du i løpet av en av Hold Norge Rents kampanjer er avfallsselskapene ofte mer forberedt på å hjelpe til. Hvis du har utgifter ved transport av ryddere, utgifter til mat og levering av avfall til avfallsselskap så kan du søke om refusjon for disse utgiftenegjennom Hold Norge Rent sin Refusjonsordning.

Farlig avfall

Farlig avfall må håndteres på en sikker måte for å unngå personskade eller forurensning i naturen. Senter mot marin forsøpling har i samarbeid med Handelens Miljøfond, laget en egen bildeguide som viser ulike typer farlig gjenstander strandryddere kan komme over under rydding av marint avfall.

Fulle plastposer med avfall knytt sammen.Fulle plastposer med avfall knytt sammen.
Husk å sikre avfallet godt hvis det skal lagres en stund før henting. Foto: Senter mot marin forsøpling

Lagring av avfall

Hvis du ikke leverer avfallet til et avfallsmottak med en gang, er det viktig at du sikrer og lagrer marint avfall på riktig måte slik at det ikke tas av bølger, blåser bort eller skader dyr og nærmiljø. Du må aldri sette fra deg marint avfall uten å ha avtalt henting på forhånd. Hvis du vet at det vil ta tid før avfallet blir hentet, må det sikres godt. Dette kan gjøres ved å for eksempel binde flere plastsekker sammen slik at det ikke blåser av gårde. Forhør deg om hvordan du bør sikre avfallet med den som skal hente dette senere. Dere må også huske å avtale plassering for avfallet.

Hvis du skal rydde et område over lengre tid eller vet at det er store mengder avfall, så kan det lønne seg å leie en kontainer.

Hvis nettleseren din laster pdf uten bilder, klikk Avbryt og prøv igjen.