Hopp til hovedinnhold
Fylte storsekker ved kysten.

Avfallshåndtering

Redigert:26.8.2022

Avfallshåndtering er en viktig oppgave, og en ryddeaksjon er ikke ferdig før avfallet er håndtert. Alt avfall må leveres til godkjente avfallsmottak og håndteres av et avfallsselskap.

Det er ulik praksis for hvordan avfallsselskapene tilrettelegger for levering eller henting av marint avfall. Du bør alltid ta kontakt med et avfallsselskap på forhånd for å være sikker på at de tar imot avfallet dere rydder. Noen avfallsselskap tilbyr gratis henting og transport av marint avfall. Hvis avfallsselskapet ikke tilbyr henting, så er det verdt å sjekke om Friluftsråd, Skjærgårdstjenesten eller andre aktører lokalt kan være behjelpelig.

Avfallsselskapene har forskjellige krav til sortering av marint avfall, og du må ha dialog med dem om hvordan du skal sortere det. For eksempel vil noen avfallsselskap at trykkimpregnert trevirke eller tau skal sorteres for seg. Husk at det er aksjonseier som har ansvaret for at avfallet blir håndtert og sortert riktig.

Avfallsbransjen

Avfallsbransjen er viktig for å håndtere det marine avfallet på en forsvarlig måte. Avfallsselskapene jobber med å møte strandryddernes behov og med å få på plass gode løsninger for håndtering av marint avfall. Mange lokale renovasjons- og avfallsselskap støtter opp om ryddeaksjoner. Rydder du i løpet av en av Hold Norge Rents kampanjer er avfallsselskapene ofte mer forberedt på å hjelpe til. Kostnadene ved mottak av marint avfall blir ikke dekket av renovasjonsgebyret hos offentlige avfallsselskaper, men dekkes gjennom andre finansieringsordninger.

Rusten kanne i naturen.Rusten kanne i naturen.
Vær obs på farlig avfall når du er ute og rydder. Foto: Senter mot marin forsøpling

Farlig avfall

Farlig avfall skal du håndtere på en sikker måte for å unngå personskade eller forurensning i naturen.

Spillolje og andre kanner med ukjent væske skal håndteres slik at du ikke søler ut væsken.

Finner du små batterier kan disse samles i en egen pose som du kan levere til avfallsselskapet. Bilbatterier og større beholdere med olje eller andre ukjente stoffer bør meldes inn i Rydde eller til kommunen.

Hvis du for eksempel finner noen få knuste flasker, lyspærer eller en mindre oljekanne, er det enklest at du tar det med deg og leverer det gjennom vanlig avfallsordning. Da unngår du unødvendig logistikkarbeid og belasting på avfallsselskap.

Noen typer farlig avfall håndteres ikke av avfallsselskapet, f.eks. eksplosiver, ammunisjon og smittefarlig avfall. Slike funn skal meldes til politiet.

Fulle plastposer med avfall knytt sammen.Fulle plastposer med avfall knytt sammen.
Husk å sikre avfallet godt hvis det skal lagres en stund før henting. Foto: Senter mot marin forsøpling

Lagring av avfall

Hvis du ikke leverer avfallet til et avfallsmottak med en gang, er det viktig at du sikrer og lagrer marint avfall på riktig måte slik at det ikke tas av bølger, blåser bort eller skader dyr og nærmiljø. Du må aldri sette fra deg marint avfall uten å ha avtalt henting på forhånd. Hvis du vet at det vil ta tid før avfallet blir hentet, må det sikres godt. Dette kan gjøres ved å for eksempel binde flere plastsekker sammen slik at det ikke blåser av gårde. Bruk storsekker som er slitesterke.

Et annet alternativ er å leie en kontainer hvis det er mye avfall som skal lagres over lengre tid.

Hvis nettleseren din laster pdf uten bilder, klikk Avbryt og prøv igjen.