Hopp til hovedinnhold
Tre personer som rydder små plastbiter blant rekved.

Strandrydding Svalbard Folkehøgskole

  • Prosjektansvarlig:Svalbard Folkehøgskole AS
  • Type:Opprydding
  • Hvor:Utenfor Isfjorden området – aktuelle strender skal avklares med andre ryddeaktører og Sysselmester
  • Når:2023 og 2024

Mange områder utenfor de vanlige turistlandingsplassene og Isfjord‐området er sjeldent besøkt og søppel har akkumulert over mange år. Gjennom ryddetokter de siste årene har SFHS tilegnet seg erfaring om trygg og effektiv gjennomføring som vi ønsker å bruke i områder som er mer krevende å nå og jobbe i og som har større ryddebehov. Prosjektet ønsker å rydde med elevene fra Svalbard Folkehøgskolen (SFHS, forventet antall 85‐100), da så mange kan dekke store strandavsnitt på kort tid.

Gjennom dialog med andre ryddeaktører håper prosjektet å bidra til økt koordinering og kunnskapsutveksling. Prosjektet skal identifisere områdene med særlig ryddebehov gjennom bruk av satellittbilder og lokalkunnskap og ha dialog med Sysselmester om prioriterte områder. Det skal tas høyde for ulike værforhold, landingsmuligheter, ryddebehov og ønskes koordinert med andre planlagte ryddeaksjoner gjennom samtale med andre ryddeaktører (e.g. Sysselmester, Aktiv i Friluft, Handelens Miljøfond, AECO).

Ryddetoktet gir alle elevene på SFHS mulighet til å faktisk gjøre en innsats, kjenne at de kan gjøre en forskjell og øke engasjementet, og samtidig øke bevisstheten rundt omfanget av problemet. Prosjektet har utviklet et tilhørende undervisningsopplegg over de siste to årene om marin forsøpling, årsaker og muligheter for forebygging og sirkulærøkonomi.

Prosjektet skal samle data om og klassifisere søppel (bruksområde, materiale og opprinnelse) for økt kunnskapsgrunnlag om søppel på Svalbard. Dette er en videreføring av arbeidet gjort de siste to årene. Tidligere har det blitt brukt to registreringsprotokoller (deepdive og Rydde) i dialog med både SALT og Grid Arendal. Prosjektet ønsker å bruke oppdaterte registreringsprotokoller eller hjelpe med tilpasning til Arktis i dialog med Marfo og eventuelle andre interesserte aktører.

I år skal det samles data fra aktører som ikke har lagt inn informasjon om ryddeaktivitet i Rent hav / Ryddenorge‐plattformene, og fra turistnæringen. SFHS deltar i et forum lokalt for koordinering og kunnskapsutveksling mellom aktører.