Hopp til hovedinnhold
Gruppe på litt over 20 mennesker som jubler. Havet i bakgrunnen.

Ryddeaksjon Jærkysten

  • Prosjektansvarlig:Jæren Friluftsråd
  • Type:Opprydding
  • Hvor:I kommunene Gjesdal, Hå, Klepp, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger og Time
  • Når:Hele året

Jæren Friluftsråd fortsetter det arbeidet som er gjort siden 2014 med å organisere, koordinere og støtte det frivillige arbeidet som foregår rundt marin forsøpling i regionen. Prosjektet har hovedvekt på frivillig rydding skal rydde hele Jærkysten minst en gang i 2023. Med mål om 3000 frivillige på 150 organiserte dugnader jobbes det for at ryddingen skal foregå på en mest effektiv og skånsom måte.

Gjennom kontakt med frivillige, grunneiere, vernemyndigheter, skoler, lag og organisasjoner, samt en fleksibel organisasjon sikter prosjektet på å få dette til å bli gode opplevelser i alle ledd. Gjennom en fleksibel og dyktig driftsavdeling bistår Jæren Friluftsråd også der vanlig rydding ikke strekker til, for eksempel med fjerning av større gjenstander som båtvrak, store tunge trosser, bøyer, trålrester, garn etc. som krever maskiner og utstyr.

I tillegg bidrar friluftsrådet med undervisning og informasjonsarbeid i forkant av aksjonen. Det å skape gode holdninger og spre kunnskap, spesielt på skolene er noe Jæren Friluftsråd har hatt god erfaring med i mange år. Nytt av året er et samarbeid med NJFF Rogaland for rydding i vassdrag som har utløp til Jærkysten. Her bidrar Jæren Friluftsråd med koordinering, skaffe til veie frivillige samt å hjelpe til med avfallshåndtering og materiell.

Gjennom ni års arbeid med koordinering av frivillige har vi fått en solid base med engasjerte som bidrar år etter år. Det er alt i fra enkeltpersoner til skoler, bedrifter, lag og en rekke organisasjoner som fokuserer på strandrydding. De lokale CleanShores-gruppene i regionen er et eksempel på slikt samarbeid.

Samarbeidspartnere

  • Besøkssenter Våtmark Jæren
  • Prestgaard/Andersen
  • Øksnevad VGS
  • Bryne VGS
  • Jæren Folkehøgskole
  • Bryne Ungdomsskole

Mer om Ryddeaksjon Jærkysten

Få mer infomasjon om prosjektet her.

Gå til nettsted