Hopp til hovedinnhold
To personer på brun gressslette ved hav. Høst. De bærer strandryddesekker tredd på et sort plastrør mellom seg.

Rene strender i Trollfjell

  • Prosjektansvarlig:Trollfjell Geopark
  • Type:Forebygging
  • Hvor:I kommunene Vevelstad, Vega, Brønnøy, Sømna, Bindal og Leka.
  • Når:2022 og 2023

Trollfjell Geopark har i samarbeid med Trollfjell friluftsråd brukt frivillighetens år som startskudd for åengasjere skoleklasser og frivillige innbyggere til å bli med på et langsiktig arbeid for renere fjorder og strender i Trollfjell Geopark.

Gjennom kartlegging og samarbeid med frivillige lag, foreninger og lokale ildsjeler skaffer prosjektet oversikt over forsøplede områder og hvilke tider på året det er forsvarlig å rydde.Ved hjelp av støtte fra Marfo har prosjektet mulighet til å gjennomføre ryddeaksjoner med skoleklasser i geoparkens seks kommuner. Ryddeaksjonene innledes med en forberedelsesøkt hvor vi får kartlagt elevenes kunnskap og holdninger knyttet til marin forsøpling.

I forbindelse med nasjonale kampanjer som vårrydedagen og strandryddeuka, jobber de med å mobilisere frivillige til å bli med på dugnaden, ved å organisere aksjoner, tilby gratis utstyr, konkurranser og premiering. 

Prosjektet er både et oppryddingstiltak og et forebyggende tiltak, hvor ønsket er å inspirere barn og unge til å ta vare på naturen. De aller fleste innbyggerne i Trollfjell Geopark bor tett på havet og områdeter kjent for den brede strandflata, et grunt havområde med yrende liv, som ligger utsatt for søppel som kommer drivende fra storhavet.For å kunne følge med på tilsig av søppel, oppfordres skoleklassene til å følge opp en strand over tid, noe som flere ønsker å gjøre.Områdene som ryddes er stort sett i nærheten av der folk bor, på indre deler av kysten.

Samarbeidspartnere

  • TrollfjellFriluftsråd
  • In The Same Boat
  • Søndre Helgeland Miljøverk IKS (SHMIL)
  • Frivillige lag og foreninger
  • Lokale skoler