Hopp til hovedinnhold

Rein Hardangerfjord

 • Prosjektansvarlig:Framtidshavet
 • Type:Opprydding
 • Hvor:Hardangerfjorden og i kommunene rundt
 • Når:2023

Rein Hardangerfjord er et 5-årig prosjekt som går ut på at å rydde Hardangerfjorden fri for plast. Stiftelsen Framtidshavet i samarbeid med Hardangerrådet og Samarbeidsrådet for Sunnhordland, har tatt initiativ til å arrangere en årlig ryddeaksjon i den nasjonale strandryddeuka.

Målet er å mobilisere så mange som mulig, fra ulike deler av samfunnet, for å være med og ta i et tak for å få en renere Hardangerfjord. I 2022 var det et bredt spekter av aktører som var med, blant annet kommunene og mange av skolene rundt Hardangerfjorden, lokale og regionale bedrifter, organisasjoner, friluftsråd, og ikke minst frivillige ryddelag. Da var det nesten 2400 frivillige som plukket 23 tonn marin forsøpling fordelt på over 160 mindre ryddelag.

I år er del to av prosjektet. Det skal gjøres noen justeringer slik at det blir får ryddet enda mer, flere deltar, ryddingen blir mer effektiv, uten at det går på bekostning av trygghet og engasjement. I tillegg utvider de ryddekapasiteten ved at de har fått med aktører som skal bidra med å rydde større gjenstander som båtvrak, og forsøpling under vann.

Samarbeidspartnere (dersom dere skal samarbeide med noen i prosjektet)

Foreløpige samarbeidspartnere:

 • Agenda Vestlandet (AV)
 • Bergen og Omland Friluftsråd
 • Fiskeridirektoratet
 • Handelens Miljøfond (HMF)
 • Hardangerrådet
 • Havforskningsinstituttet (HI)
 • Hold Norge Rent (HNR)
 • Kambo Marina
 • Kommune Austevoll
 • Kommune Bømlo
 • Kommune Eidfjord
 • Kommune Etne
 • Kommune Fitjar
 • Kommune Kvam
 • Kommune Kvinherad
 • Kommune Stord
 • Kommune Sveio
 • Kommune Tysnes
 • Kommune Ullensvang
 • Kommune Ulvik
 • Kommune Voss Herad
 • Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF)
 • Kulturkontoret AS
 • Kystverket
 • Medvandrerne
 • Naturvernforbundet (NF)
 • NORCE
 • Norges Miljøvernforbund (NMF)
 • Norscan AS
 • Ogoori
 • Ragn-Sells
 • Samarbeidsrådet for Sunnhordland
 • Senter mot marin forsøpling - Marfo
 • Sjømat Norge
 • Skjæregårdsservice
 • TESS vest

Mer om Rein Hardangerfjord

Få mer infomasjon om prosjektet her.

Gå til nettsted