Hopp til hovedinnhold
Knallgult landingsfartøy som ligger ved flytebrygge

Plastfri og ren strandsone i øyriket

  • Prosjektansvarlig:KYST & MILJØSERVICE AS
  • Type:Opprydding
  • Hvor:Øyer og strender i Karlsøy-, Tromsø-, Lyngen og Balsfjord kommune
  • Når:2023

Prosjektet går ut på å rydde og samle inn mest mulig marin forsøpling i øyriket i Troms og Finnmark fylke. Ryddingen skal foregå i kommunene Karlsøy, Tromsø, Lyngen og Balsfjord. Prosjektets oppstart vil være i midten av mai 2023 og vil vare i ca. 25 uker.

Av hensyn til fredning i naturvernområder starter ryddingen etter 15. juli. Vi vil ha tett dialog med Statsforvalteren i Troms og Finnmark under hele prosjektet.

Landgangsfartøyet MS Landfall 1 brukes til transport av ryddepersonell og innhenting av marin forsøpling.

Målet er å rekruttere flest mulig frivillige ryddere som kan være med på dagsturer – 10 timer to ganger i uken i prosjektperioden. Vi håper skoleklasser, lokallag, bygdelag og idrettslag ønsker å delta.

Prosjektet omfatter også innhenting av marin forsøpling fra private som rydder på sine eiendommer. Som distributør for Hold Norge Rent tilgjengeliggjør Kyst og Miljøservice AS gratis ryddepakker med sekker og hansker for frivillige.

Samarbeidspartnere

  • Ren Kyst
  • Statsforvalteren i Troms og Finnmark
  • Lokallag i kommuner
  • Skoler

Mer om Plastfri og ren strandsone i øyriket

Få mer infomasjon om prosjektet her.

Gå til nettsted