Hopp til hovedinnhold
Bilde av området ved operahuset i Oslo, vintertid.

Piloten på Oslo Løa – formidlingsopplevelser

 • Prosjektansvarlig:Nordic Ocean Watch (NOW)
 • Type:Forebygging
 • Hvor:Oslo, innerst i Oslofjorden på en flytebrygge ved Operaen og Deichman Bjørvika
 • Når:2023

Oslo Løa ble utredet i et kunnskapsgrunnlag som NOW, Æra og Snøhetta arkitekter samarbeidet om i 2020. Her ble det definert sentrale barrierer for å få flere til å delta i uorganisert rydding, og utarbeidet løsninger “på papiret.” Snøhetta har også gjort et ambisiøst skisseprosjekt for et «Kunnskaps‐ og mottakssenter for plast og marint avfall». Nå er tiden moden for å teste konseptet i en mindre skala for å lære om hvordan løsningene skal gjennomføres i praksis, med mål om å kunne utvikle en langsiktig og økonomisk bærekraftig driftsmodell som kan skaleres ut langs kysten i etterkant.

Piloten skal teste prioriterte funksjoner fra kunnskapsgrunnlaget og få erfaring med utvalgte målgrupper. Dette handler om å (1) skape eierskap til problemet gjennom “hands‐on” sortering og registrering, (2) hjelpe folk med å komme i gang med handling gjennom gøyale opplevelser på fjorden, og (3) utruste dem med handlingsalternativ som har dokumentert virkning.

Prosjektet har fått tilgang på en unik beliggenhet i Oslo sentrum, innerst i Oslofjorden, på en flytebrygge ved Operaen. Målgruppen til NOW er unge voksne mellom 16 og 34, en generasjon som setter ulike typer verdiskapning og samfunnsansvar høyt, samtidig som de søker unike opplevelser. Pilotprosjektet har spisset dette til (A) ungdom på videregående skole, (B) teambuilding med mening for bedrifter og bærekraftkurs, og (C) aktive brukere av fjorden som allerede benytter seg av tilbud i indre Oslofjord. I tillegg holdes det “åpne dager” for å nå ut til det store antallet som hver dag passerer Langkaia og Palékaia.

Samarbeidspartnere

Flere aktører er koblet på piloten, det er et bredt spekter av aktører som jobber for å en god tavaha-kultur i Oslofjorden. Dette er aktørene som er involvert i å teste ulike formildingsopplevelser ifm piloten

 • Deichman Bjørvika
 • Oslo Badstuforening
 • DNT Friluftshuset
 • Oslofjorden Friluftsråd
 • Akerselva Trebåtforening
 • Fjord Cleanup
 • Oslo Havn
 • Bjørvikaforeningen
 • Clean Sounds

Selve designfasen og bygging er muliggjort og støttet av

 • Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo (AHO) – master studenter designer og bygger «Oslo Løa»
 • Oceanize – støtter med kunnskap om plastmaterealer og regranulat til å støpe bygningskomponenter
 • Pla-mek / Hoffseth Aqua – støtter med kunnskap om sprøytestøping, maskiner og utstyr til å lage komponeneter til Løa av resirkulert havplast og marint avfall.

Mer om Piloten på Oslo Løa – formidlingsopplevelser

Få mer infomasjon om prosjektet her.

Gå til nettsted