Hopp til hovedinnhold

Oppryddingstiltak og utadrettet arbeid (flerårig)

  • Prosjektansvarlig:Hold Norge Rent
  • Type:Forebygging
  • Hvor:Nasjonalt
  • Når:1. april 2023 – 31. desember 2024

Rydderapporten 2023 og 2024

Hold Norge Rent har utgitt Rydderapporten siden 2012. For ti år siden hadde Norge svært begrenset kunnskap om forsøplingen langs kysten vår, men i dag kjenner vi både innhold, sammensetting og kilder takket være produksjon av blant annet Rydderapporten.

Gjennom folkeforskning har frivillige bidratt med store mengder data om forsøpling langs kysten, under vann og langs vassdrag og innsjøer. En redaksjon samler inn og utarbeider relevant informasjon til rapporten. Folkeforskningen fra ryddenorge.no blir hentet inn mot slutten av året og blir videre analysert. Etter dette hentes det inn informasjon for å avdekke aktiviteter knyttet til andre oppryddingsprosjekter i det aktuelle ryddeåret, samt tekstproduksjon og innsamling av eksterne data.

Rapporten sammenstilles og publiseres digitalt, samt trykkes i et begrenset opplag. Arbeidet avsluttes med utsendelse av rapport til relevante aktører og pressemeldinger, nyhetssaker og aktiviteter i sosiale medier.

Kartleggingsprogrammet for vassdrag og innsjøer 2023 og 2024

Kartleggingsprogrammet for vassdrag og innsjøer er Norges eneste kartleggings- og overvåkningsprogram for forsøpling som kun har norske kilder. Kartleggingsprogrammet gir gode indikatorer på omfang og sammensetning av norsk forsøpling som potensiell kilde til marin forsøpling og vil på sikt kunne si noe om tilsig fra norske kilder.

Informasjonen danner grunnlag for å finne årsaker og sette inn målrettede tiltak mot forsøpling og forebygge marin forsøpling både lokalt og nasjonalt, samt å måle effekten av disse.Programmet har startet opp som en pilot i 2017 og har senere blitt gjennomført årlig siden 2019. Antall målområder har gått opp fra 2017 til 2021 for å sikre godt datagrunnlag og god geografisk spredning.

I 2022 ble områder som HNR vurderte som overflødige tatt ut og antallet måleområder er nå redusert. Prosjektet gjennomføres ved kartlegging av 18 ferskvannskilder. Etter dette sammenstilles dataene fra alle kartleggingene til en rapport som viser sammensetningen av forsøplingen.

Samarbeidspartnere i kartleggingsprogrammet for vassdrag og innsjøer

  • Hold Innlandet Rent – Mjøsa, Innlandet
  • Vadsø atletklubb – Skallelva og Storelva, Troms og Finnmark
  • Plastfritt hav – Brusdalsvatnet, Møre og Romsdal
  • Norges miljøvernforbund – Oselvvassdraget, Vestland
  • Lofoten avfallsselskap – Rørvikvatnet, Nordland
  • Norges Jeger- og Fiskerforbund - Figgjo, Rogaland

Mer om Oppryddingstiltak og utadrettet arbeid (flerårig)

Få mer infomasjon om prosjektet her.

Gå til nettsted