Hopp til hovedinnhold
Person som er ute og rydder. Blå rydde-hansker på, og holder en cola-boks.

Miljøagenter mot marin forsøpling

  • Prosjektansvarlig:Miljøagentene
  • Type:Forebygging
  • Hvor:Nasjonalt
  • Når:2023 – vår/sommer/høst

Prosjektet går ut på å utarbeide en aktivitetspakke med fokus på reduksjon i plastbruk og opprydding av plast i naturen. Denne aktivitetspakken vil Miljøagentene tilby til sine lokallag, og gjennomføre når de skal ut på familiearrangementer sommerhalvåret i år.

Miljøagentene vil lage en aktivitetspakke som deres i overkant 50 lokallag kan ta i bruk for å spre kunnskap og engasjement om plast og marin forsøpling.

Organisasjonen vil sørge for at disse aktivitetene gjennomføres på minst 10 stander/familiearrangementer i løpet av sommeren.

Miljøagentene vil også jobbe for å løfte frem en av sakene barna som er på landsmøtet i Miljøagentene i september og hjelpe de med å lage en vinnerstrategi, hjelpe de med å komme i kontakt med beslutningstakere og lage aksjoner/kampanjer for miljøsaken sin.

Mer om Miljøagenter mot marin forsøpling

Få mer infomasjon om prosjektet her.

Gå til nettsted