Hopp til hovedinnhold
Fire mennesker har pause fra strandrydding i fjære. Snødekte fjell i bakgrunnen.

Marin forsøpling – Senja avfall IKS

  • Prosjektansvarlig:Senja avfall IKS
  • Type:Opprydding
  • Hvor:Midt-Troms
  • Når:2023

Frivillige lag/foreninger, skoler og frivillige er de største bidragsyterne i form av dugnadstimer. Disse rydder strandsonen. Eierkommunene bidrar med koordinering mot frivillige. Senja Avfall bidrar med søknad, innkjøp av utstyr, koordinering mot kommuner og annonsering.

Senja Avfall håndterer også avfallet fra aksjonene og står for logistikk ved avfallshenting.

Samarbeidspartnere

Senja avfall sine eierkommuner.