Hopp til hovedinnhold

Marin forsøpling i Ryfylke

 • Prosjektansvarlig:Ryfylke Friluftsråd
 • Type:Opprydding
 • Hvor:Rogaland
 • Når:Mars 2023 - mars 2024

Ryfylke Friluftsråd er en aktiv bidragsyter for kampen mot forsøpling i Rogaland. Friluftsrådet består av 9 medlemskommuner i Rogaland, og har lang erfaringstid med dette arbeidet.

Friluftsrådet er en rådgivende og informasjonsformidlende aktør innen marin forsøpling i Rogaland, de koordinerer ryddedugnader på vanskelig tilgjengelige plasser som samler opp mye søppel på øyer og holmer med frivillige strandryddere.

Friluftsrådet

 • distribuerer ryddeutstyr til regionen, kartlegger og registrerer områder med avfall og avfall som er ryddet
 • transporterer og håndterer søppel som er ryddet og har mulighet til å ta med store gjenstander til havs
 • transporterer og ordner logistikk rundt folk som skal ut på ryddetokt og er nøye med sikkerheten til havs og under dugnad for alle som er med
 • rydder i verneområder før fuglene kommer
 • henter inn eierløse vrakbåter som forsøpler havet
 • har tett dialog med ulike samarbeidspartnere herav NJFF som kartlegger og rydder bekker, elver og innsjøer
 • arbeider og motiverer for at flere skal få mulighet til å delta og arrangere egne ryddeaksjoner i sine lokalområder

Ryfylke friluftsråd har et stort nettverk med ulike aktører som alle jobber mot et felles mål om mindre søppel i naturen.

Prosjektet gjennomføres i Rogaland

Prosjektet skal gjennomføres friluftsrådets 9 medlemskommuner i Rogaland, der hvor de får inn beskjed om forsøplede områder og gjenstander. Kvitsøy kommune, Stavanger kommune, Sauda kommune, Suldal kommune, Hjelmeland kommune, Randaberg kommune, Sandnes kommune, Sola kommune, Strand kommune.

Samarbeidspartnere

 • Statsforvalteren i Rogaland
 • Lei en Biolog
 • Dykkerklubbene i Rogaland
 • CleanShores Global
 • Norges Jeger og Fiskerforbund
 • Båtforeninger i Rogaland
 • Skoler og bedrifter i Rogaland
 • Jæren Friluftsråd
 • Medlemskommunene, m.fl.

Mer om Marin forsøpling i Ryfylke

Få mer infomasjon om prosjektet her.

Gå til nettsted