Hopp til hovedinnhold
Foto av båt ved kai, stor avfallssekk med logo Fishing for litter

Fishing for Litter

 • Prosjektansvarlig:Salt Lofoten AS (SALT)
 • Type:Opprydding
 • Hvor:Norske havområder
 • Når:2023

Fishing for Litter har som mål å

 • Fjerne marint søppel fra havet
 • Øke fiskernes bevissthet om hva de selv bidrar med av tilført søppel til miljøet.
 • Overvåke regionale trender i forhold til marint søppel, og rapportere resultatene til OSPAR.
 • Undersøke muligheten for å gjenvinne de ressursene som blir tatt opp fra havet i form av marint søppel.

Fishing for Litter ble første gang etablert som en prøveordning fra 2016, og tilbys i dag i 11 havner langs kysten. Ordningen er en miljødugnad som involverer fiskefartøy i opprydding av marint søppel fra havet. Ordningen bidrar også med kunnskapsinnhenting om marint søppel gjennom plukkanalyser av innsamlet avfall. Gjennom Fishing for Litter tilrettelegges det for at fiskefartøy kan samle opp og bringe på land oppfisket avfall, som kan leveres gratis til tilrettelagte mottak på land. Siden 2016 har Fishing for Litter samlet inn mer enn 1000 tonn avfall. En brukerundersøkelse viser at ordningen har bidratt til å øke deltakernes bevissthet om marin forsøpling, og til å endre praksis og rutiner om bord. 

Planlagte aktiviteter i 2023 inkluderer videreføring og drift av 11 mottak for oppfisket avfall langs kysten, avfallshåndtering, gjenvinning, oppfølging av deltakende fartøy og mottak i ordningen, rapportering og registrering, rekruttering, informasjonsarbeid, samt kunnskapsinnhenting fra innsamlet avfall. Prosjektet har som mål å samle inn rundt 200 tonn avfall i 2023.

Samarbeidspartnere

 • Nofir
 • Avfallsselskaper
 • Deltakende fiskefartøy
 • Troms Fryseterminal
 • Longvagruppen AS
 • Egersund Trål AS
 • Åkrehamn Trålbøteri
 • Egersund Group
 • Nordfjord Havn IKS
 • Båtsfjord havn KS
 • Jan Nylund og Sønner AS
 • Mørenot AS
 • Jangaard Export AS
 • Øksnes havnevesen
 • Måsøy Næring og havn KF

Mer om Fishing for Litter

Få mer infomasjon om prosjektet her.

Gå til nettsted