Hopp til hovedinnhold
Avfallssekker ligger ved grusvei. Fjell i bakgrunnen.

Aksjon Rene Strender

  • Prosjektansvarlig:Iris Salten IKS
  • Type:Opprydding
  • Hvor:Steigen, Hamarøy, Sørfold, Fauske, Bodø, Saltdal,Beiarn, Gildeskål og Meløy
  • Når:2023

Siden 2011 har Aksjon Rene Strender blitt arrangert av Iris Salten IKS. Gjennom å tilrettelegge for innsamling og dele informasjon om marint avfall har selskapet, sammen med mange frivillige ryddere, ryddet over 500 tonn med marint avfall fra strendene i Salten.

Saltenværingene har lagt ned stor ryddeinnsats og mange faste ryddere sørger for at deres favorittstrand holdes ren.

I tillegg til å sørge for innsamling og behandling av marint avfall, gjennomfører Iris et undervisningsopplegg om marint avfall i samarbeid med Ramsalten Våtmarksenter. Undervisningsopplegget setter fokus på marin forsøpling og mikroplast, og inneholder både en teoridel og en praktisk del hvor man er ute i fjæra og finner avfall.

Samarbeidspartnere

In The Same Boat – innsamling fra områder uten vei

Ramsalten Våtmarksenter - undervisningsopplegg “Marint avfall og mikroplast”

Mer om Aksjon Rene Strender

Få mer infomasjon om prosjektet her.

Gå til nettsted