Hopp til hovedinnhold
Grafisk illustrasjon av makroplast og mikroplast i havet.

Mikroplast

Redigert:22.3.2023

Hva er mikroplast?

Mikroplast er plastbiter mindre enn en halv centimeter. Mikroplast kan være produsert industrielt eller være plast som er brutt ned av vind, sol og bølger i naturen. 

Plast som havner på avveie i havet vil sakte, men sikkert brytes ned av vind, sol og bølger. Plasten blir til slutt små biter. Det er ingen gode estimater på hvor mye mikroplast som er i havet på verdensbasis. I Norge slippes det ut ca. 19 000 tonn mikroplast hvert år. 50 % havner til slutt i havet.

Hvor finner vi mikroplast?

Mikroplast finnes overalt; på land, i ferskvann, i alle verdenshav, i isbreer og kommer til og med ned med regnvann. Mikroplast er også blitt en del av næringskjeden, og er påvist i organismer som plankton, fugl, hval og større pattedyr, og også mest i oss mennesker. Mikroplast er nærmest umulig å fjerne fra miljøet sammenliknet med makroplast.

Mikroplast sprer miljøgifter

Mikroplast sprer også miljø- og helseskadelige stoffer. Plasten i seg selv inneholder skadelige stoffer, og andre miljøgifter har vist seg å feste seg til overflaten av mikroplasten. Dermed kan mikroplast, også føre til opptak av miljøgifter i alle økosystem og levende organismer. Det er fortsatt behov for mer kunnskap om mikroplast, men mikroplasten påfører langvarige og irreversible skader i miljø og i organismer. 

I 2021 publiserte Miljødirektoratet en rapport om mikroplast fra landbaserte kilder og en rapport om mikroplast fra sjøbaserte kilder.