Hopp til hovedinnhold
Fire personer går på svaberg med ryddesekker i hendene.

Nasjonalt samhandlingsråd mot marin forsøpling

Redigert:15.12.2022

På oppdrag frå Klima- og miljødepartementet leiar Senter mot marin forsøpling rådet for samhandling mot marin forsøpling.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide opna rådet offisielt 27. september 2022 i Svolvær.

Rådet er breitt sett saman av deltakarar med kompetanse frå statlege etatar og private og frivillige aktørar.

Rådet si oppgåve vil vere å identifisere utfordringar og finne løysingar innan opprydding av marin forsøpling, og å sørge for ein meir effektiv bruk av tilgjengelege ressursar. For å løyse problemet med marin forsøpling er det viktig å samhandle om løysinger for fremtida.

Følgande er representert i rådet

 • Statsforvalteren
 • Kystvakten
 • Kystverket
 • Statens naturoppsyn
 • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
 • Friluftsrådenes landsforbund
 • Redningsselskapet
 • Handelens Miljøfond
 • Norges fiskarlag
 • MRC – Marine Recycling Cluster
 • Skjærgårdstjenesten
 • Mepex
 • Salt AS
 • Sjømat Norge
 • Avfall Norge
 • Hold Norge Rent
 • Norges dykkarforbund
 • Norscan Partner AS
 • NOSCA Clean Oceans
 • NovuMare AS
 • Eider AS