Hopp til hovedinnhold
Grafisk illustrasjon av Rent hav hvor det innholdet visualiserer blir beskrevet i artikkelen.

Rent hav samler og viser kartdata

Redigert:14.3.2023

Rent hav samler dataene du trenger i arbeidet mot marin forsøpling.

Rent hav viser data fra ryddeaksjoner registrert i Rydde og all data som blir registrert i Rent hav. Denne dataen vises i temakart og du kan også sortere og laste ned datasettene. De finner du i temalagene merket med et tabell-ikon.

I kartet er det også et utvalg av offentlige kart vist i temalag om natur og miljø, fiskeri, havbruk, kulturminner og samferdsel sammen med et godt utvalg av bakgrunnskart.

Rent hav viser også en rekke kartdata fra andre aktører, som viser opprydding og omfang av marin forsøpling.

Det Rent hav samler gir deg oversikt i arbeidet mot forsøplingen av havet.