Hopp til hovedinnhold
Gruppe med ryddere står på en strand med søppel og får informasjon.

Marfos ryddeverktøy under storskala ryddeaksjon

Redigert:23.3.2023

2381 ryddere i sving, 168 aksjoner og 20,2 tonn innsamlet avfall ble registrert inn etter ryddeaksjonen «Rein Hardangerfjord» i september 2022. Både før, under og etter ryddedagen ble de nasjonale ryddeverktøyene Rydde og Rent hav tatt i bruk.

Senter mot marin forsøpling deltok på Rein Hardangerfjord for å observere og samle erfaringer om aktørbildet, samhandling, koordinering av ryddeaksjoner og logistikkløsninger. Det var også en perfekt anledning til å teste Rydde og Rent hav i drift på en større ryddeaksjon med mange aktører involvert.

– Det er vel første gang Marfos ryddeverkøy er brukt til å planlegge og rydde et stort område. For oss var det mye læring først og fremst, og nyttig å se hvordan verktøyene fungerte i praksis under aksjonen, sier prosjektleder for Rent hav, Anja Meland Rød.

Nødvendig med god planlegging

I forkant av selve aksjonen ble Rent hav brukt til å gjennomføre befaringer rundt Hardangerfjorden. Aksjonsledelsen fikk dermed kartlagt ryddebehovet og visste derfor hvor det var mest forsøpling.

Utklipp fra kartet i Rent hav, som viser Hardangerfjorden med markering befaring.

Deler av befaringen ble gjennomført fra båt, noe som er en effektiv befaringsmetode. Det kan i noen tilfeller føre til at ryddebehovet blir vurdert feil, fordi man ikke kommer nært nok til å se forsøpling som ligger i vegetasjonen.

– Bruk av befaringsfunksjonen er viktig for å sette inn ressurser i områder vi vet det er mye forsøpling, men hvor stor feilmarginen er i vurderingen av ryddebehov øker med hvilken metode en bruker. Spesielt bør man være obs på dette når befaringen er gjennomført med båt, for forsøpling som ligger skjult i vegetasjon er ikke lett å observere på avstand, sier Meland Rød.

Når en skal befare et så stort område som strandlinja langs Hardangerfjorden er det ingen tvil om at den mest effektive metoden er befaring fra båt eller drone. Derfor må man i planleggingen regne med at ryddebehovet kan være større eller mindre enn det som er vurdert på forhånd.

I denne lille vika i Hardangerfjorden lå mesteparten av søppelet begravd i og under vegetasjonen. Foto: Marfo

Rydde-dataen er gullet

Rydde er verktøyet for frivillige ryddere og ble aktivt brukt til å opprette ryddeaksjoner rundt Hardangerfjorden i forkant av «Rein Hardangerfjord», og til å registrere innsamlet avfall underveis og i etterkant av aksjonen. Likevel ble mange aksjoner ikke avsluttet i verktøyene etter at selve ryddingen og registreringen var gjort.

– Dette er viktig for at dataen som registreres blir publisert. Når dette er gjort kan vi se hvor mye som faktisk ble samlet inn, sier Meland Rød.

Hun understeker også hvor viktig det er å gjennomføre en funnregistrering etter endt rydding.

– Rydde-dataen er gull i arbeidet med å stoppe forsøplingen av havet. Uten denne dataen mister vi oversikten over den nasjonale forsøplingssituasjonen langs kysten. Vi trenger mer kunnskap om forsøplingen, hva det er og hvor den finnes, for å jobbe fram tiltak som fungerer. Derfor er funnregistreringen et veldig viktig ledd i oppryddingsarbeidet.