Hopp til hovedinnhold
Søppelsekker på svaberg

Funksjonene i Rent hav

Redigert:19.4.2022

Gjennom funksjonene i Rent hav tar du i bruk en viktig del av arbeidsverktøyet Rent hav. Du kan utføre befaringer, planlegge og gjennomføre ryddeaksjoner, plotte inn hentepunkt for ryddet forsøpling og registrere observasjoner ute i felt. For å ta i bruk funksjonene må du ha brukertilgang.

Sjekk ut Rent hav og funksjonene

Gå til kartet