Hopp til hovedinnhold
Hender holder værslitte taustumper. Rullesteiner i bakgrunnen.

Forebygging av marin forsøpling

Redigert:6.6.2023

Forebygging av marin forsøpling er avgjørende for å redusere miljøproblemet nasjonalt og internasjonalt. Dette er noe av arbeidet som pågår for å stoppe tilførselen.

Plast og annet avfall havner i havet fra mange kilder. For å iverksette tiltak som forebygger på en effektiv måte er det viktig å forstå kildene. I tillegg er det viktig å sikre at tiltakene har tilstrekkelig omfang, utbredelse og framdrift.

Forebygging forutsetter også kunnskap om konsekvensene avfallet har for havet. Mengden med avfall og plastens lange nedbrytningstid forsterker forsøplingsproblemet, som igjen påvirker økosystemene og de naturressursene vi er avhengig av.

Forsøpling av havet er et globalt erkjent problem, og internasjonalt samarbeid gjennom avtaler med globale målsettinger, lovverk og økonomisk bistand er avgjørende for å redusere og forebygge marin forsøpling.

Forebygge konsekvensene av marin forsøpling

Forebyggende innsats kan også sekundært være å redusere påvirkning og skader på fugler og miljøet fra avfallet i havet. Dette kan for eksempel være teknologi for å unngå eller lettere finne igjen tapt fiskeriredskap, og dermed redusere omfanget av spøkelsesfiske (redskap som fisker videre etter at det ikke lenger er i bruk). Det kan være produktdesign og materialvalg som reduserer faren for at dyr blir skadet, slik som for eksempel å gjøre bomullspinner (Q-tips) biologisk nedbrytbare ved å bruke papir istedenfor plast. Strandrydding virker også forebyggende for det fjerner avfall som kan være til skade i dyrenes naturlige leveområder, og strandryddere synliggjør gjennom handling behovet for endring. Et slikt engasjement er en del av et holdningsarbeid som motiverer andre aktører igjen til å bidra inn med forebyggende innsats.