Skip to main content

Updated:4/1/2022

We are working to make this content available in English. Please check again soon.

Vi hjelper journalister med å finne rett person for kunnskap om marin forsøpling, bakgrunnsinformasjon og intervju.