Skip to main content

De fem kategoriene i ryddeskjemaet

Updated:6/22/2023

We are working to make this content available in English. Please check again soon.

Ryddeskjemaet, som blir brukt under ryddeaksjoner, har systematisert ulike typer forsøpling i fem kategorier. Kategoriene er valgt basert på at avfallet som blir ryddet oftest blir brukt av ulike grupper, næringer eller forbrukere. Om avfallet kan stamme fra kategorien som kilde er det likevel usikkerhet rundt. Et eksempel er tau, der det krever kjennskap å se om det stammer fra fiskeri eller havbruk eller annen aktivitet.