Skip to main content
Personer står ved vannkanten til en fjord og rydder søppel. Skjærgårdstjenestens båt i bakgrunnen.

Vi rydder strender i Vestland

  • Project manager:Bergen og Omland Friluftsråd
  • Type:Clean up
  • Where:Store deler av gamle Hordaland
  • When:Hele året fra April 2023 – mars 2024

We are working to make this content available in English. Please check again soon.

Prosjektet er et samarbeid mellom friluftsrådet og renovasjonsselskapene i regionen.

Målet er å støtte og bidra slik at det skal være så enkelt som mulig for frivilligeheten å rydde strender. Vi jobber opp mot både næringsliv, frivillige organisasjoner og skoler.

Prosjektet ønsker å bidra til høy aktivitet ved å støtte med transport, ryddeutstyr og ikke minst en god og gratis avfallshåndtering i prosjektet.

Prosjektet jobber for å få ut flest mulig ryddere med det resultat at det blir ryddet mange strender og håndtert mange tonn med avfall. En viktig del av dette er selvsagt å vise at vi må finne gode løsniger på utfordringer knyttet til marint avfall. Det går på forbruk, bærekraftige løsninger og systemer for håndtering av plast og annet avfall.

For barn og unge skal det være meningsfylt og gøy å være med å rydde strender. Prosjektet ønsker derfor i stor grad å takke for hjelpen ved forsiktig bruk av motivasjonsmidler til for eksempel litt enkel servering i løpet av ryddeaksjonen.

Samarbeidspartnere

  • NGIR - Kjevikdalen gjenvinningsstasjon
  • BIR renovasjonsselskap
  • ØyVAR AS · Vatn, avløp og renovasjon
  • IHM - Indre Hordaland Miljøverk IKS

More about Vi rydder strender i Vestland

Get more information about the project here.

Visit website