Skip to main content
Two cleaning bags full of marine waste stand on the grass in the foreground. People in front of bay in the background.

Troms og Finnmark frivillig strandrydding

  • Project manager:Naturvernforbundet i Finnmark 
  • Type:Monitoring
  • Where:Troms og Finnmark
  • When:April 2023 - mars 2025

We are working to make this content available in English. Please check again soon.

Dette prosjektet samler aktører fra Troms og Finnmark som har jobbet med frivillig strandrydding i flere år. Regionalt samarbeid på tvers av organisasjoner og institusjoner økes ved å samle kompetanse, frivillige og ressurser i kampen mot marin forsøpling. Prosjektet omfatter aktiviteter med hovedfokus i å rydde strandsonen. Mange aktiviteter virker samtidig holdningsskapende.

Skolerydding i Troms og Finnmark - regi av Vårt Hav

Vårt Hav har de siste årene gjennomført mange ryddeaksjoner med skolebarn og har opparbeidet seg høy kompetanse på hva som behøves av ressurser og hvordan aksjoner gjennomføres på en effektiv og trygg måte. Gjennom utforskende læring skaper prosjektet unike muligheter for elever til å forstå konsekvensene av marin forsøpling bedre. Skolebesøk med interaktivt foredrag og ryddeaksjon er holdningsskapende og bidrar til å vise frem løsninger til neste generasjon.

Ren Kyst – i regi av Ishavskysten friluftsråd og Ren kyst (Bo Eide)

Ren Kyst fortsetter å tilby logistikkløsninger for de som rydder kysten i Tromsø og Karlsøy, da det er den største utfordringen for ryddere. Prosjektet vil videreføre vår «du rydder – vi henter» ordning. I samarbeid med avfallsselskap, og en miks av frivillige og innleide båtfolk, har dette vært gjennomført i dette en årrekke. Det har etablert seg et fast ryddemiljø i en del lokalområder, og en forventning om håndtering av ryddet avfall, og dette møter prosjektet.

Hverdagsrydding – i regi av Vårt Hav

Tiltaket ønsker å styrke, koordinere og motivere til hverdagsrydding. Det er mange frivillige som rydder, men disse mangler ofte utstyr og tilstrekkelig informasjon om avfallshåndtering. Prosjektet setter ut kasser med utstyr, informasjon om avfallsregistrering og koordinerer avfallshåndtering.

Rydding med bedrifter – i regi av Vårt Hav

Å rydde med jobben skaper bedre relasjoner blant ansatte, samtidig som bedriften gjør en innsats for miljøet. Finnmarkssykehuset i Hammerfest er samarbeidspartner i 2023.

På festivalene Sørøyrocken og RidduRiđđu jobber vi forebyggende og holdningsskapende mot snus- og sneipforsøpling ved å montere opp ballot‐bins i tillegg gjennomfører prosjektet ryddeaksjoner.

Sommerjobb for ungdom – i regi av Vårt Hav

Vårt Hav ønsker å være en aktør som forebygger ensomhet og utenforskap med prosjekter knyttet opp mot hav og marin forsøpling samt løfte alle aspektene av bærekraft. Tiltaket tilrettelegger for alle ungdommer å kunne jobbe om sommeren ved å rydde strendene i lokalmiljøet.

Samarbeidspartnere

  • Ishavskysten friluftsråd og Ren Kyst
  • RidduRiđđu
  • Sørøyrocken
  • Finnmarkssykehuset

More about Troms og Finnmark frivillig strandrydding

Get more information about the project here.

Visit website