Skip to main content
Flere personer går på rekke og holder et langt rep mellom seg.

Tiltak mot marin forsøpling Nordmøre og Romsdal

 • Project manager:Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal
 • Type:Clean up
 • Where:Møre og Romsdal
 • When:01.04.2023 – 15.03.2024

We are working to make this content available in English. Please check again soon.

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal (FNR) har vært en tydelig aktør i kampen mot marin forsøpling siden våren 2017. FNR fortsetter med etablerte tiltak som fungerer godt.

Hovedsatsingsområder i 2023:

 1. Samordning og tilrettelegging for frivillig opprydding
 2. Nettverk Marin Forsøpling Møre og Romsdal
 3. Profesjonelle strandryddere utenfor Rydd Norge – programmet
 4. Undervisningsopplegg og feltarbeid i videregående skoler

Samarbeidspartnere

 • Medlemskommuner: Aukra, Aure, Averøy, Gjemnes, Heim, Hustadvika, Kristiansund, Molde, Rauma, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll
 • Skjærgårdstjenesten Møre og Romsdal
 • Nettverk Marin Forsøpling
 • Sunnmøre Friluftsråd
 • Runde Miljøsenter
 • Bud Dykkerklubb
 • Kristiansund Dykkerklubb
 • Veterandykk Molde
 • Hold Norge Rent
 • AquaAmare
 • Romundstad snekkeri
 • IPC Sørensen
 • Hustadvika Adventure
 • Plastjegerne
 • Videregående skoler
 • NORCE
 • GuerillaPlasticMovement

More about Tiltak mot marin forsøpling Nordmøre og Romsdal

Get more information about the project here.

Visit website