Skip to main content
Søppel, søppelsekk og refleksvest ligger på svaberg ved havet.

Strandrydding i Norge

  • Project manager:Clean Shores
  • Type:Clean up
  • Where:Norge
  • When:Januar 2022 - Desember 2023

We are working to make this content available in English. Please check again soon.

CleanShores har rydding av eierløst avfall som sin primæraktivitet. Aktøren rydder strender, vassdrag, turstier og i urbane miljø. De organiserer sine ryddegrupper i autonome grupper (typisk kommunebasert) og har aktive grupper i alle landets fylker.

CleanShores bidrar aktivt i lokale, regionale og nasjonale tiltak og aktiviteter mot marin forsøpling, og har hatt/planlegger aktiviteter sammen med Hold Norge Rent, Marfo, næringsliv, utdanningsinstitusjoner, andre frivillige organisasjoner med mer.

CleanShores administrerer The PlasticWhale Heritage (2017‐), som er et samarbeidsprosjekt mellom 25 NGOer med primærfokus på holdningsskapende aktivitet mot marin forsøpling, basert på skjebnen til Plasthvalen på Sotra (egen økonomi).

Til tross for begrensninger i samfunnet knyttet til covid-19 også i 2021, fikk CleanShores gjennomført 155 dugnader, samlet opp 22 tonn, ryddet 132 kilometer og engasjerte 1300 frivillige.

Samarbeidspartnere

Friluftsråd, andre ryddeaktører, renovasjonsselskap, næringsliv, offentlige aktører, skoler, velforeninger og idrettslag.

More about Strandrydding i Norge

Get more information about the project here.

Visit website