Skip to main content
Hender som setter sammen en liten figur av plast.

Ressurser på avveie

  • Project manager:Marin Recovery
  • Type:Prevention
  • Where:Stavanger, Kristiansand, Mandal, Arendal
  • When:2023

We are working to make this content available in English. Please check again soon.

«Ressurser på avveie» består av en workshop-turné og et strandryddeprosjekt der Marine recovery skal rydde havplast på utsatte plasser i skjærgården. Turneen skal foregå i Sør-Norge for barn 9‐14 år hvor de lager dyr av plastbiter sammen med to profesjonelle kunstnere (Prestegaard/Andersen). Workshopen heter «Verken fugl eller fisk ‐ i et hav av plast» og er et forebyggende tiltak som har vært på veien siden 2017. Arrangementet skal utføres i Rogaland og Agder fylke. Strandryddeprosjektet vil bli utført på utsatte kystområder i Agder som ikke dekkes geografisk av det nasjonale Rydd Norge‐Programmet til Handelens Miljøfond.

Samarbeidspartnere

Workshop sammen med to kunstnere:

  • Kari Prestgaard
  • Astor Andersen

Barnearrangement sammen med:

  • Miljøagentene

More about Ressurser på avveie

Get more information about the project here.

Visit website