Skip to main content

Refusjonsordningen for marint avfall

  • Project manager:Keep Norway Beautiful
  • Type:Clean up
  • Where:Nasjonalt
  • When:1 april 2023 – 30 januar 2024

We are working to make this content available in English. Please check again soon.

Ordningen skal gi refusjon for kostnader til transport og behandling av eierløst marint avfall samlet inn av frivillige. I tillegg skal ordningen refundere kostnader til transport av frivillige som deltar i opprydding av eierløst marint avfall. Fra og med 2021 kan det også søkes refusjon for kostnader til enkel bevertning av frivillige under en ryddeaksjon og utgifter til utstyr som blir tapt eller ødelagt under en ryddeaksjon ved særskilt begrunnelse. Hold Norge Rent (HNR) har administrert ordningen siden 2016.

Målgruppen er kommunale, interkommunale og private avfallsselskaper og offentlige og private aktører, inkludert privatpersoner og frivillige og ideelle organisasjoner, som har hatt utgifter til transport og/eller levering av eierløst marint avfall.

Prosjektet skal ha en styringsgruppe bestående av Hold Norge Rent, Avfall Norge, Senter mot marin forsøpling (MARFO), en representant fra avfallsbransjen og en representant fra frivillig sektor.

Søknadsbehandlingen godkjennes av styringsgruppen på bakgrunn av en innstilling fra Hold Norge Rents administrasjon. Kompliserte søknader drøftes i styringsgruppen og oversendes i siste instans til MARFO for vurdering.

Styringsgruppen har representanter fra:

  • Hold Norge Rent
  • Marfo
  • Maren
  • Avfall Norge
  • Tromsø kommune

More about Refusjonsordningen for marint avfall

Get more information about the project here.

Visit website