Skip to main content
Two beach cleaners drag two white sacks each behind them across a flat terrain on Svalbard

Prosjekt Isfjorden

  • Project manager:Aktiv i friluft – Svalbard turn
  • Type:Clean up
  • Where:Isfjorden, Spitsbergen, Svalbard
  • When:15.08.23 – 02.09.23

We are working to make this content available in English. Please check again soon.

Aktiv i Friluft er en av Svalbards største organisasjoner innen oppryddingsarbeid av marin forsøpling. De engasjerer fastboende i Longyearbyen til å delta, og oppmøtet er alltid stort. Prosjektet endrer navn ettersom hvor de befinner seg. I fjor het det «Prosjekt Forlandet» og da tilbrakte de tre uker på Prins Karls Forland, hvor de plukket over 8 tonn søppel.

I år heter det «Prosjekt Isfjorden», og prosjektet skal rydde i Isfjorden på Spitsbergen. Toktene er en smule mer avansert enn andre steder i Norge. Det er stor isbjørnfare på sensommer/høst og det må alltid være med vakter som bistår underrydding . I tillegg er det et kort vindu å jobbe i. Prosjektene kan ikke starte før 15. august pga. hekking, og frosten setter inn i begynnelsen av september, det gir rundt 3 uker å fullføre prosjektet på. Været kan også være ganske røft, og tilgjengelighet til de områdene som er mest kritisk kan også være en utfordring.

More about Prosjekt Isfjorden

Get more information about the project here.

Visit website