Skip to main content
Tre mennesker som rydder søppel ved havet, terrenget er store steiner og svaberg.

Marin Omsorg

  • Project manager:Miljøstiftelsen Elv og Hav
  • Type:Clean up
  • Where:Nedre Glomma, Ytre Oslofjord, Fredrikstad og Hvaler kommuner, samt Ytre Hvaler Nasjonalpark og Øra Naturreservat
  • When:2023

We are working to make this content available in English. Please check again soon.

Marin Omsorg er et sosialt entreprenørskapsprosjekt som kombinerer menneske- og miljøvern på en unik måte – der både enkeltmennesket, storsamfunnet og naturen er vinnere.

I samarbeid med Kriminalomsorgen og Blå Kors har Marin Omsorg blitt et alternativ til delsoning og bøtesoning. Deltakelse i prosjektet kan også brukes som en del av samfunnsstraff, soning med fotlenke eller rehabilitering fra rus, eller som et tiltak for å hjelpe mennesker ut i samfunnet igjen etter fengselsstraff.

Marin Omsorg etablerer kontinuerlige ryddepatruljer og lager en arena hvor folk kan opparbeide sosial kompetanse, kjenne hverdagsmestring og få arbeidserfaring. En ryddedag skal være en god opplevelse for deltakerne. Fysisk aktivitet, nærhet til naturen og vissheten om at man bidrar til å løse et samfunnsproblem, er hovedelementene. Her møtes mennesker med ulike utfordringer, og gjennom det felles arbeidet dannes et samhold og en tillit som gjør at praten om gleder og utfordringer i livet sitter løst.

More about Marin Omsorg

Get more information about the project here.

Visit website