Skip to main content
Tre mennesker som plukker søppel med plukkeklyper under en bro.

Marin Omsorg - Blå Kors Kristiansand

 • Project manager:Blå Kors Kristiansand
 • Type:Clean up
 • Where:Kristiansand og omegn.
 • When:2023 - 2 dager per uke

We are working to make this content available in English. Please check again soon.

Marin Omsorg er i 2023 en videreføring av prosjektet som ble etablert i 2022. Ryddeaksjonene vil finne sted som strandrydding i skjærgården, i vassdrag, bekkefar og innlandsvann.

Prosjektet er en helårsaktivitet, med profesjonelt gjennomførte aksjoner minimum to ganger hver uke i 45 uker. Vi setter av dager til kurs, fagdager og ekskursjoner med fokus på bærekraft, HMS og økt fagkunnskap. Formålet er å kombinere miljøvern med menneskevern. Et etablert og velfungerende samarbeid med Miljøstiftelsen Elv og Hav og aktører som behandlingsinstitusjoner, Kriminalomsorgen, NAV og Kristiansand kommune, gir et unikt mulighetsrom for vern av sårbar natur og sårbare mennesker. Vi ser det som viktig å være en del av et profesjonelt samarbeid og nettverk med tanke på profil og måloppnåelse i prosjektet. Marin Omsorg bidrar til landsomfattende opprydningstiltak gjennom sitt samarbeid med Miljøstiftelsen Elv og Hav/Kystlotteriet/Marin Omsorg, samt til styrket lokalt miljøvern gjennom samarbeid med blant annet miljøvernenheten i Kristiansand Kommune og Avfall Sør.

Målsetning og innhold

Miljøvern

 • Redusere forsøpling i strandsonen, vassdrag og innlandsvann
 • Dekke over et størst mulig areal
 • Kartlegging av områder som er spesielt utsatt for marin forsøpling
 • Bidra til holdningsendring gjennom økt fokus og bevisstgjøring.
 • Samarbeide med aktuelle fagmiljøer og gjennomføre fagdager, også ute i felt, or økt kompetanse og eierskap til miljøvern.
 • Kontakt med media, og innlegg på sosiale medier, for å synliggjøre aksjoner og rette fokus på miljøvern.

Menneskevern

 • Har fokus på den helsefremmende effekten å komme seg ut i naturen, der marine ryddeaksjoner er et samlende mål
 • Gir et unikt mulighetsrom for individuell mestring, mening og positiv identitetsfølelse. Å ha noe å stå opp til, møte andre mennesker og bli klar over egne ressurser og muligheter.
 • Legge til rette for at domfelte kan gjennomføre soning gjennom naturvern, at mennesker i rusbehandling kan oppleve meningsfylt aktivitet som kan bidra til nye nettverk og interesser.
 • Mat er folkehelse. På hver aksjon lages sunn, kortreist og billig mat på bålpanne – med overføringsverdi til den enkeltes hverdag.

Prosjektet har fokus på styrke samarbeid på tvers av målgrupper og fagmiljøer, også i egen organisasjon, samt etablere kontakt med nye samarbeidspartnere som kan bidra til sosial, økologisk og økonomisk bærekraft.

Samarbeidspartnere

 • Miljøstiftelsen Elv og Hav
 • Kristiansand Kommune v/Miljøvernenheten
 • Avfall Sør
 • Kriminalomsorgen Agder
 • Loland Behandlingssenter
 • Sørlandets sykehus HF
 • Universitetet i Agder – Institutt for Idrettsvitenskap og Kroppsøving