Skip to main content
Gamle og slitte teiner, fiskeredskaper, bildekk og tau som ligger på en kai. Det har blitt hentet opp fra havbunnen.

Kystlotteri, Strandrydding, Teinejakta og Havmonsteruka

  • Project manager:Lister Friluftsråd
  • Type:Clean up
  • Where:Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal.
  • When:2023

We are working to make this content available in English. Please check again soon.

Fire delprosjekter mot marin forsøpling

Kystlotteriet

Kystlotteriet i Lister er infrastrukturen for egenorganisert strandrydding i Lister, med egne stasjoner for informasjon, utdeling av kystlotterisekker og oppsamling av innsamlet marint avfall i skjærgården og langs kysten av fastlandet i regionen. Friluftsrådet har 15 stativ med informasjonstavler og sekker plassert på hensiktsmessige steder.

Kystlotteriet opprettholdes året rundt på fastlandet, da det spesielt langs Listastrendene er ferdsel og ryddeaktivitet hele året. I skjærgården driftes Kystlotteriet i sommerhalvåret, så lenge skjærgårdstjenesten drifter regionens skjærgårdsparkområder.

Støtte til organiserte strandryddeaksjoner

Støtte til organiserte strandryddeaksjoner, både til transport av frivillige, transport av innsamlet avfall til godkjent mottak, og motivasjonsmidler til lag og foreninger som organiserer aksjoner i Lister og bevertning eller annen enkel motivasjon til skoleklasser som utfører ryddeaksjoner.

Motivasjonsmidler til Teinejakta

Motivasjonsmidler til Teinejakta er en panteordning for berging av tapte fiskeredskaper i Listerregionen, for å dekke inn noe av utgiftene ved søk og berging av tapte teiner, garn og ruser. Pant utbetales til lag, foreninger eller foretak på bakgrunn av dokumentasjon og rapportering av bergede redskaper, med tilsvarende satser som Norges Dykkerforbund bruker til sine dykkerklubber. Lister friluftsråd etablerte denne ordningen i 2019, og har dokumentert berging av nærmere 1200 fiskeredskaper i løpet av disse årene. Se også Facebook‐siden for prosjektet, facebook.com/teinejakta.

Havmonsteruka

Havmonsteruka er Farsund ungdomsskoles ukesprosjekt som holdningsskapende arbeid og andre skoleprosjekter med marin forsøpling som tema. Friliftsrådet bidrar med støtte til materiell til dette skoleprosjektet og evt. andre skoler som ønsker å gjennomføre liknende tiltak. Se mer om dette prosjektet på facebook.com/havmonsteret.

More about Kystlotteri, Strandrydding, Teinejakta og Havmonsteruka

Get more information about the project here.

Visit website