Skip to main content
Foto av 10-15 bigbags og 10-12 strandryddere på svaberg. Båt ligger ved svaberget.

Krafttak for en renere Oslofjord 2023 – 2025

 • Project manager:Oslofjord Outdoor Recreation Council
 • Type:Clean up
 • Where:Hele Oslofjorden
 • When:2023, 2024, 2025

We are working to make this content available in English. Please check again soon.

Oslofjordens Friluftsråd (OF) har i over 10 år jobbet for en renere Oslofjord. OF ønsker å bygge videre på kunnskapen fra "Krafttak for en renere Oslofjord 2021 og 2022", slik at opprydding av marin forsøpling i Oslofjorden kan gjennomføres så effektivt som mulig, og at mest mulig av strandlinjen blir ryddet.

Prosjektet ledes og koordineres av Oslofjordens Friluftsråd.

Prosjektet «Krafttak for en renere Oslofjord 2023‐2025» skal stimulere til mer strandrydding og sørge for godlogistikk av avfall etter ryddeaksjoner. Prosjektet fokusere på rydding i utilgjengelige og krevende områder,samt at det skal stimulere til mer frivillig opprydding gjennom formidling, avfallshåndtering, transport ogmotivasjonsmidler.

Prosjektet består av 4 tiltak.

 1. Opprydding i sårbare og utilgjengelige områder (inkl. forvarsområder) i Oslofjorden
 2. Plastforsøpling langs urbane elver med utløp i Oslofjorden
 3. Alle rydder for Oslofjorden
 4. Opprydding av eierløse kasserte fritidsbåter (vrakbåter) og store gjenstander i Oslofjorden

Målsetningen med «Krafttak for en renere Oslofjord 2023‐2025» er å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden vedå redusere mengden og tilførsel av marin forsøpling til fjorden. 

Oppsummert fortsetter prosjektet etter noenlunde samme mal som tidligere år. Men med ekstra fokus påkrevende utilgjengelige ryddeområder, rydding av småplast, tilrettelegge for at flere frivillige rydder i sittnærområde under fanen "Havet starter her" og oppmuntre flere frivillige ryddere til å bruke ryddeportalenRydde.

Samarbeidspartnere

 • Skjærgårdstjenesten
 • Statsforvalter Oslo Viken og Vestfold Telemark
 • Nasjonalparkforvaltere i Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker
 • Forsvarsbygg
 • Aktørene MiljøstiftelsenElv og Hav
 • Naturvernforbundet i Østfold
 • Mepex