Skip to main content
A fishing boat at sea

Klassetur med mening

  • Project manager:Polarsirkelen friluftsråd
  • Type:Clean up
  • Where:Deler av Lurøy, Nesna og Rana kommune
  • When:2023 – 2024

We are working to make this content available in English. Please check again soon.

Prosjektet går ut på å arrangere klasseturer med strandrydding for elever på ungdomstrinn, videregåendeskole og folkehøgskole. Klasseturene blir organisert ved at elever blir hentet på/ved skolen, enten med buss eller båt og fraktet ut til aktuelle ryddeområder i Helgelandsskjærgården. Skolene vil på forhånd få tildelt informasjonsskriv om dagen, med blant annet en del problemstillinger om plastforurensning i havet, lokalt og globalt, sikkerhetsregler og HMS for ryddedagen.

I tillegg vil vi vektlegge generell informasjon rundt det å være ute og jobbe i fjæra og hensyn en må ta til natur, dyreliv og hvordan en bør te seg og kle seg.

I prosjektet vil vi bruke en eldre fiskeskøyte med mannskap og arbeidsbåt/følgebåt. En sideeffekt er at elevene også da lærer en del om eldre båtkultur, sjømannskap og lokal geografi og historie i området vi rydder.

Målsettingen er tosidig. Elevene skal lære om utfordringene med marin forsøpling lokalt og globalt og de skal rydde søppel i det som for dem oppleves som sitt eget nærområde. Lære seg å jobbe sammen, bli sliten og gjennom dette føle at en får gjort en innsats som blir satt pris på og som er viktig både lokalt og globalt.

Dette vil også være med på å endre/skape gode holdninger for fremtidig voksenliv og hvordan en selv skalte seg og behandle plast og plastavfall.

Som etterarbeid vil skolene kunne ta med seg noe av avfallet for å forske mer på hva det er, hvor det kommer fra, og hvordan dette kan tas vare på i etterkant.

Samarbeidspartnere

  • Kystlaget Nesna Skøytevern
  • Nesna Kystlag