Skip to main content

Forsøplingsfritt nærmiljø 2023

  • Project manager:Friends of the Earth Norway
  • Type:Prevention
  • Where:Nasjonalt
  • When:2023 - Mars 2024

We are working to make this content available in English. Please check again soon.

Forsøplingsfritt nærmiljø 2023 er delt opp i tre arbeidspakker

  1. Aktivitetsstøtte videreformidles gjennom internutlysninger til lokallagsaktiviteter mot marin forsøpling. Miljøagentene hjelper med faglig og praktisk sparring, sørger for fremdrift og rapportering, og tilbyr lagene å være med i et internt plastnettverk med jevnlige møter og diskusjonsforum.
  2. Mobilisering til ryddeaksjoner gjøres gjennom Naturvernforbundets egne kanaler; nyhetsbrev, magasin, nettside og sosiale medier. Aktøren deler info om alle rydde-arrangementer, uavhengig av arrangør.
  3. Kampanje og forebygging. I 2023 vil Naturvernforbundet gjennomføre fire definerte kampanjeperioder med fokus på ulike temaer innen plast og marin forsøpling. 

Mål med prosjektet

  • Hovedmålet med prosjektet er å skape mest mulig ryddeaktivitet i hele Norge. Det overordnede målet med aktivitetene er varig økt engasjement for en plastforsøplingsfri natur. På lang sikt vil det å være med på ryddeaksjoner bidra til holdningsendringer og skape et ønske om å ta vare på naturen. Den som rydder, forsøpler ikke. Naturvernforbundet har aktive lokallag med god geografisk spredning i hele landet, og ønsker å ha et allsidig aktivitetstilbud i by og bygd der alle er velkomne. Strandrydding er en viktig del av dette.
  • Det overordnede målet med kampanjene er å bidra til holdnings og deretter handlingsendringer rundt forsøpling og plastbruk i samfunnet. Naturvernforbundet har lang erfaring med å drive slike kampanjer og stor tro på den kombinasjonen av kunnskapsformidling og handlingsalternativer som vi kan tilby. Ved hjelp av våre flater på sosiale medier har vi stor rekkevidde, i tillegg er vi svært synlige i tradisjonelle medier både lokalt og nasjonalt.

More about Forsøplingsfritt nærmiljø 2023

Get more information about the project here.

Visit website