Skip to main content
Kvinne sitter i skråning av stein. Hun er ikledd gul vest og holder i en ryddepose med innhold, to personer i bakgrunnen som rydder.

Aksjon AQUA – Reine Vatn i Valdres

  • Project manager:Valdres friluftsråd og Valdres Natur- og Kulturpark 
  • Type:Clean up
  • Where:Valdres-regionen (6 kommuner: Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal og Etnedal)
  • When:2023

We are working to make this content available in English. Please check again soon.

«Aksjon Aqua - Reine Vatn i Valdres» er et samarbeid mellom Valdres friluftsråd, Naturvernforbundet i Valdres, Valdres Kommunale Renovasjon, DNT Valdres og Valdres Natur- og Kulturpark.

Fokus er holdningsendring og handling.

Prosjektet ønsker å tilrettelegge og motivere for frivillig innsats under «Når snøen har gått» i mai, den nasjonale Strandryddeuka i september, samt sette inn egnet personell og utstyr for mer krevende ryddeaksjoner.

Sammen med frivillige, skoler, lag og foreninger, har aktøren siden 2019 ryddet over 35 tonn søppel fra vassdraga i Valdres.

«Aksjon Aqua - Reine Vatn i Valdres» har for femte år på rad mottatt midler fra Senter mot marin forsøpling og tidligere fra Miljødirektoratets "Tilskudd til tiltak mot marin forsøpling".

Samarbeidspartnere

  • Naturvernforbundet i Valdres
  • DNT Valdres
  • Valdres kommunale Renovasjon IKS

Prosjektet samarbeider tett med Hold Norge Rent, Statsforvalteren i Innlandet og tilsvarende ryddeinitiativer i Innlandet.

More about Aksjon AQUA – Reine Vatn i Valdres

Get more information about the project here.

Visit website