Skip to main content
Flere personer rydder forsøpling i søppelsekker i fjæra. Fjell og hav i bakgrunnen

Marfo er en del av Miljødirektoratet fra 2024

Updated:1/4/2024

We are working to make this content available in English. Please check again soon.

Miljøforvaltningens arbeid mot forsøpling blir samlet i én etat når Senter mot marin forsøpling blir en del av Miljødirektoratet.

– Miljødirektoratet får nå en egen seksjon i arbeidet mot marin forsøpling. Det vil styrke det nasjonale arbeid med å redusere forsøpling og plastforurensning i naturen, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Hindre marin forsøpling

Miljødirektoratet har fra før av flere oppgaver relatert til marin forsøpling, avfallshåndtering og sirkulær økonomi. Vi utarbeider regelverk for å begrense at plast ender opp som forsøpling, blant annet gjennomføring av EØS-avtalens regler om engangsartikler i plast og produsentansvar for utstyr i plast fra akvakultur og fiskeri.

– Det er mange faglige synergier mellom oppgavene i Marfo og oppgaver vi allerede har. Vi ønsker våre nye medarbeidere fra Svolvær velkommen i Miljødirektoratet. De vil bidra til å styrke både kompetanse og innsats i arbeidet mot marin forsøpling og forebygging av forsøpling fra sjøbaserte kilder, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Fra egen etat til Miljødirektoratet

Marfos hovedformål er å være et kompetansesenter for renere hav gjennom redusert marin forsøpling. Sentrale oppgaver de tar med seg inn i Miljødirektoratet er:

  • Kunnskapsoversikt om forekomst og opprydding av marin forsøpling, bidra til koordinert opprydding, faglig rådgivning og formidling, samt noe internasjonalt arbeid relatert til dette.
  • Lede et statlig samarbeidsforum for opprydding av marin forsøpling og et samordningsråd nasjonalt.
  • Saksbehandle tilskuddsordning mot marin forsøpling.
  • Forvalte verktøyene "Rent hav" og "Rydde" som tilrettelegger for koordinert opprydding.
  • Koordinere arbeidet med overvåking av marin forsøpling på Ospar-strender.
  • Formidle kunnskap om marin forsøpling og opprydding til relevante målgrupper.

Fortsetter i Svolvær

Senter mot marin forsøpling opphører som et eget forvaltningsorgan når omstillingen trer i kraft 1. januar 2024. De miljøfaglige oppgavene vil inngå i en nyopprettet seksjon. De ansatte vil fortsatt ha kontorsted i Svolvær.

Omstillingen ble vedtatt i statsbudsjettet for 2024.

Kontakt

Miljødirektoratets pressetelefon 401 03 800, presse@miljodir.no

Vil du lede Senter mot marin forsøpling i Miljødirektoratet?

Se stillingsutlysningen