Skip to main content
To personer på strand. En holder telefon opp mot kamera.

Spørretime om Rent hav

Updated:5/30/2022

We are working to make this content available in English. Please check again soon.

Bli med på spørretime om Rent hav.

Har du spørsmål om bruken av Rent hav? Eller har du en god idé du vil melde inn? Mandag 30.05 og 13.06 har vi spørretime om Rent hav på Teams kl. 14.00.

Bli med i møtet her.

Anja Meland Rød i Marfo og Frode Skjævestad i Kystverket jobber med Rent hav og svarer på dine spørsmål på Teams.