Skip to main content
Flatt kystlandskap i solnedgang. Store trestokker ligger strødd på land. Fra ryddetokt i Ytre syltevika nasjonalpark i Finnmark   Foto: Senter for oljevern og marint miljø

Nasjonalt strandryddeprosjekt

Updated:1/3/2022

We are working to make this content available in English. Please check again soon.

Langs kysten vår er sårbare og utilgjengelige naturområder forsøplet av marint avfall. Nasjonalt strandryddeprosjekt har nå kartlagt og testet ut ulike metoder for å rydde plastforurensning i utvalgte pilotområder. Prosjektet fortsetter i 2021. 

Senter for oljevern og marint miljø startet i 2019 Nasjonalt strandryddeprosjekt. Utvalgte verneområder fra Hvaler i sør til Varanger i nord ble kartlagt og ryddet for marint avfall. 

Omfanget av plastforurensningen, utilgjengeligheten og naturverdiene var de tre faktorene som lå til grunn for valget av verneområdene i pilotene. Utilgjengelighet medfører krevende logistikk for å frakte personell og søppel. Derfor er god planlegging og hensiktsmessige ressurser viktig når det skal ryddes i slike områder. Naturverdiene innebærer at kunnskap og kompetanse må til for å vurdere hvilke metoder og inngrep en kan gjøre for å ivareta den sårbare naturen.

Pilotområder i 2019: