Updated:1/21/2022

This content only exists in a Norwegian version. Go to search.

Vil du jobbe for å redusere forsøplingen av havet?

Vi søker nå etter to nye kollegaer til senteret i stillinger som rådgiver eller seniorrådgiver.

Senter mot marin forsøpling (Marfo) er statens dedikerte kompetansesenter i arbeidet for å redusere forsøplingen av havet. Vi jobber aktivt med å hente inn kunnskap om det omfattende forsøplingsproblemet i verdens kyst- og havområder, og utvikle gode løsninger for at vi i fremtiden har et renere hav. På senteret i Svolvær jobber en tverrfaglig og dyktig gjeng, som nå har behov for to nye kolleger. Vil du jobbe sammen med oss for å redusere forsøplingen av havet?

I vårt rådgiverteam vil du blant annet jobbe med dette:

 • Kunnskapsutvikling og -formidling innen forekomst og opprydding av marin forsøpling
 • Holdningsskapende og forebyggende arbeid
 • Faglig rådgivning til relevante fagmiljøer
 • Utvikling av løsninger og metodikk innen strandrydding
 • Koordinering og kommunikasjon med ulike aktører nasjonalt og internasjonalt
 • Utredningsarbeid rettet mot ulike relevante problemstillinger innen fagfeltet

Vi ser spesielt etter deg som har:

 • Relevant høyere utdanning, minimum på bachelornivå. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskrav.
 • Kunnskap om havet, eksempelvis fra fiskeri/akvakultur, kystforvaltning, forskningsinstitusjoner, offentlige etater, ideelle organisasjoner og/eller øvrig privat næringsliv.
 • Analytiske egenskaper, og evne til å utvikle ideer til ferdige prosjekt
 • Utredningskompetanse, samt erfaring fra rådgivning og/ eller prosjektarbeid
 • Erfaring fra offentlig forvaltning og praktisk erfaring med arbeid mot marin forsøpling
 • Gode språklige kommunikasjonsevner, minimum på norsk og engelsk

Vi har mye å by på:

 • En kunnskapsvirksomhet med engasjerte kolleger
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Fast 100% stilling
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Stillingene lønnes som rådgiver/seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % av lønnen til Statens pensjonskasse.
 • Kontorsted i flotte, nyoppussede lokaler sentralt i Svolvær

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål til stillingene:

Kjersti Djupvik, seniorrådgiver i Personalhuset på telefon: 402 26 970 eller e-post: kd@personalhuset.no

eller

Silje Grande Henriksen, seniorrådgiver virksomhetsstyring og HR i Marfo på telefon: 924 02 218 eller e-post: silje.grande.henriksen@marfo.no


Søknadsfrist: 13.februar 2022

Marfo legger vekt på mangfold og vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av alder, kjønn og etnisk bakgrunn. Grunnet skjev kjønnsbalanse i avdelingen, oppfordrer vi menn til å søke.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene her: https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling