Skip to main content
Hav med Havpanelets logo Give it 100%

Havpanelets globale handlingsplan

Updated:1/3/2022

We are working to make this content available in English. Please check again soon.

Etter nesten tre års omfattende arbeid la statsminister Erna Solberg og 13 andre regjeringssjefer fram en global handlingsplan for havet, torsdag 3. desember.

I 2018 initierte Erna Solberg opprettelsen av et internasjonalt havpanel. Målet er å sikre rene og rike hav for fremtidige generasjoner.

Kunnskapsbasert politikk for havet

Havpanelet består av 14 stater som til sammen har 30 prosent av verdens kystlinjer og 30 prosent av verdens økonomiske havsoner. 240 forskere og eksperter fra hele verden har skaffet frem ny kunnskap. Globalt næringsliv, organisasjoner og stiftelser har deltatt i mangfoldige diskusjoner om løsninger, og 14 stats- og regjeringssjefer har forpliktet seg til kunnskapsbasert politikk for havet, og nå har de lagt fram en plan for å få verden med seg på å sette politikken ut i livet.

Havpanelet legger i sine konklusjoner opp til en gjennomgripende forandring i verdens bruk og vern av havet. Målet er å sikre rene og rike hav for fremtidige generasjoner.

– Forskerne forteller oss både at havet er truet av menneskelig bruk og at vi trenger økt bruk av havet for å løse menneskehetens utfordringer. Det paradokset kan bare håndteres gjennom nye grep, og slike grep er det Havpanelet kommer med, sier Vidar Helgesen, som har ledet prosessen med de 14 statene.

Settes i norsk kontekst

I Havpanelets arbeid er det blant annet publisert 16 vitenskapelige «blue papers» som danner kunnskapsbasen for deres hovedrapport og politiske anbefalinger.

Nå skal det skrives vurderinger av hva disse internasjonale studiene og anbefalingene betyr i en norsk kontekst. Ann-Helen Ernstsen ved Senter for oljevern og marint miljø, som også satt i Havpanelets «advisory network», skal lede en forfattergruppe som skal skrive en rapport om studien Leveraging Multi-Target Strategies to Address Plastic Pollution in the Context of an Already Stressed Ocean.

– Det er spennende og lærerikt å se på den internasjonale forskningen opp mot norske prioriteringer og strategier. Hvilken betydning kan Havpanelets konklusjoner få for Norges videre arbeid med havforvaltning?

I forfattergruppen som ledes av Senter for oljevern og marint miljø, sitter det representanter fra Salt, Senter for hav og arktis, Norges Fiskarlag, NORCE og Norsk polarinstitutt.

Målet er at det skal offentliggjøres en samlet rapport med de 16 «blue papers» i mai 2021.

Les Havpanelets rapport her