Skip to main content
Dronebilde av folk som rydder en strand

70 % færre strandryddeaksjoner i 2020

Updated:1/3/2022

We are working to make this content available in English. Please check again soon.

Tall fra Rydde viser 70 % nedgang i antall strandryddeaksjoner hittil i 2020.

Strandryddesesongen rakk så vidt å komme i gang før koronaepedemien førte til nye regler for samvær og aktiviteter i hele samfunnet.

Det gjør at det kun var 989 registrerte strandryddeaksjoner mellom 1. januar og 31. mai i 2020. Mens det i 2019 var 3 410 registrerte aksjoner i samme tidsrom. 

Direktør Ann-Helen Ernstsen ved Senter for oljevern og marint miljø håper folk kommer i gang med ryddingen igjen, men at de forholder seg til de offisielle smittevernrådene. 

– April og mai pleier å være de to månedene med desidert høyest ryddeaktivitet, i år ble det ikke slik. Men nå det ser ut til at planlagte aksjoner forskyves utover sommeren og høsten. Derfor har jeg tro på at ryddeaksjonene totalt for året kan nærme seg fjorårets tall.

Rydde gjør strandrydding enklere

Senter for oljevern og marint miljø har i samarbeid med Hold Norge Rent lansert Rydde, en ny nettside og app, som gjør det enklere for alle å arrangere eller delta på ryddeaksjoner over hele landet.

– Dette er et veldig nyttig verktøy for strandrydding hvor du kan opprette små eller store aksjoner du vil ha flere med på, du kan finne planlagte aksjoner i nærheten og du kan enkelt registrere avfallet dere finner. Ryddedataene som du registrerer, bidrar til forskning og tiltak mot marin forsøpling.