Skip to main content
Beach cleaners on rocky cliffs with many big bags of marine litter.

Frokostmøte: Lansering av nasjonal ryddestatistikk

 • Host:Norwegian Centre against Marine Litter
 • Where:Øvre Slottsgate 3, Oslo
 • When:February 6 2023

We are working to make this content available in English. Please check again soon.

Marfo lanserer statistikksiden for nasjonale ryddedata på marfo.no. Vi ønsker deg og din organisasjon velkommen til frokostmøte med lansering og statistikkslipp i Gymsalen på Sentralen i Oslo kl.08.30-09.30.

Dette er på programmet:

 • Politisk rådgiver i KLD, Maria Varteressian, åpner statistikksiden
 • Marfo viser nøkkeltall fra 2022 og interessante trender i ryddestatistikken
 • Visning av de nye statistikksidene
 • Panelsamtale om ryddingen av Norge, arbeidet som ligger i å registrere og hva vi kan bruke ryddedataen til i fremtiden. Med Cecilie Lind fra Handelens Miljøfond, Lise Gulbransen fra Hold Norge Rent, Monica Kleffelgård Hartviksen fra Clean up Lofoten og Ann-Helen Ernstsen fra Marfo.
 • Frokost, kaffe og folk å ta en miljøprat med på starten av dagen

Meld deg på til hei@marfo.no.

Vi håper vi sees i Oslo 6. februar!

Dette finner du i den nasjonale ryddestatistikken

Den nye statistikksiden viser ryddetall fra 2015 og frem til i dag. Dette finner du i statistikken:

 • Ryddet avfall
 • Ryddet kystlinje
 • Antall ryddere
 • Antall ryddeaksjoner
 • Hva som er ryddet (siden 2020)
 • Kilder til forsøplingen (siden 2020)

Det er mulig å velge geografisk område (hele landet, fylker, kommuner) og årstall. Du kan også sammenligne eller slå sammen tall for valgte områder.

Statistikken viser utviklingen av ryddingen i Norge og aktiviteten som har pågått gjennom flere år. Hold Norge Rent startet arbeidet med registrering av frivilliges ryddeaktivitet, som ble videreført da Rydde ble lansert i 2020. Nå er nøkkeldataen fra Hold Norge Rents registreringer og det frivillige og profesjonelle ryddere har registrert siden 2020 sammenstilt i Marfos nasjonale ryddestatistikk.

I dag kommer ny data fra det frivillige registrerer i Rydde og det de som jobber med marin forsøpling registrerer i Rent hav.

Datagrunnlaget for nasjonal ryddestatistikk er folkeforskningsdata. Folkeforskning er en metode som brukes bredt i ulike prosjekter og initiativer, fordi det er en effektiv måte å få inn store mengder data fra et stort geografisk område.