Hopp til hovedinnhold

Undervisnings- og holdningsarbeid

Redigert:3.1.2022

Flere aktører driver holdningsarbeid innen marin forsøpling, og lager undervisningsopplegg for blant annet skoler.


Oslofjordens Friluftsråd
har utarbeidet et undervisningsopplegg om marin forsøpling for 7. og 10. trinn i grunnskolen.

Miljølære består av læringsaktiviteter, som støtter undervisning for en bærekraftig utvikling. En av disse aktivitetene er knyttet til strandrydding.

Klima- og miljødepartementet har utarbeidet heftet «Historier om hav og kyst», som også omfatter plastproblemet i havet. Heftet kan bestilles som klassesett.

Mausund Feltstasjon har etablert Ocean Camp, som er et tilbud til elever på videregående skole, hvor elevene får dybdelæring innen realfagene teknologi og forskningslære (ToF), biologi og matematikk.